Nieuws
vrijdag, 23 dec 2022

Pensioenplan De Croo is louter afleidingsmanoeuvre 

Foto: iStock. Pensioenplan De Croo is louter afleidingsmanoeuvre

Het pensioenplan dat premier Alexander De Croo (Open Vld) vorig week aankondigde, is blijkbaar niet besproken met zijn coalitiepartners. “De lancering van het pensioenplan van De Croo is een afleidingsmanoeuvre om de aandacht af te leiden van zijn begrotingsdebacle”, zegt Kamerlid Ellen Samyn. “De regering wil nu nog meer tijd ten koste van de hardwerkende Vlaming en doet al helemaal niets aan de intrinsieke onduurzaamheid en onbetaalbaarheid van het Belgisch pensioenstelsel.” 

Vorige week legde premier Alexander De Croo (Open Vld) een voorstel neer om de pensioenen betaalbaar te houden. Daarom wou hij de laatste schijf van de afgesproken verhoging van het minimumpensioen schrappen. Dit zorgde onmiddellijk voor beroering bij zijn socialistische coalitiepartners. Minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) zei deze week in het parlement echter dat er momenteel niets op tafel ligt. Vooruit-fractieleider Melissa Depraetere trad de minister bij en zei dat er geen akkoord was. Zij beweerde zelfs dat de discussie nog moet worden gevoerd en wordt er dit moment volgens haar nergens aan geraakt. Depraetere gaf wel te kennen dat Vooruit effectief bereid is om over veel zaken te praten en na te denken hoe de pensioenen betaalbaar kunnen blijven. Hierbij opende zij evenwel de deur om in een mogelijk akkoord ook te raken aan verworven rechten. 

“Er ligt momenteel niets, maar dan ook niets op tafel”

“De lancering van het pensioenplan van De Croo is een afleidingsmanoeuvre om zo de aandacht af te leiden van zijn begrotingsdebacle”, aldus Samyn. “Er ligt momenteel niets, maar dan ook niets op tafel. Dit is typisch voor deze talmende regering waar men na meer dan twee jaar nog steeds bezig is met overleggen, bestuderen en evalueren. De regering wil nu nog meer tijd ten koste van de hardwerkende Vlaming.”

Een grondige hervorming om te geven wat de Vlaming verdient, blijft hiermee dus uit. “De Vlaming moet heel zijn leven hard werken, betaalt de hoogste belastingen in Europa en krijgt op het einde van de loopbaan een pover pensioen”, zegt Samyn. “Dit is fundamenteel oneerlijk. Deze regering verandert daar weinig aan en doet al helemaal niets aan de intrinsieke onduurzaamheid en onbetaalbaarheid van het Belgisch pensioenstelsel. Bovendien schuift ze heel het financiële luik voor zich uit.”

Voor het Vlaams Belang biedt deze pensioenkomedie geen enkele geruststelling. “Over de lijst van zware beroepen en het verlagen van de pensioenleeftijd wordt gezwegen en over het aantal gewerkte jaren is men het niet eens”, besluit Samyn. “De studies en analyses over hoe de pensioenhervorming moet aangepakt worden om op termijn de betaalbaarheid van de pensioenen veilig te stellen, zijn nochtans beschikbaar. Alleen weigert deze regering om er ook daadwerkelijk iets mee te doen.”