Nieuws
zaterdag, 17 dec 2022

“Pensioenplan van De Croo geen kans van slagen”

Foto: iStock. “Pensioenplan van De Croo geen kans van slagen”

Het Vlaams Belang geeft het eigen en ‘blauw pensioenplan van eerste minister Alexander De Croo (Open Vld) geen enkele kans van slagen. “Het bestaat niet dat de werkelijke regeringsleider, de PS, dit plan zal goedkeuren”, zegt Kamerlid Ellen Samyn. “Het typeert paars-groen om zaken te lanceren zonder er de eigen meerderheidspartners in te betrekken. En vandaag trekt De Croo dit dossier naar zich toe om de aandacht af te leiden van zijn begrotingsdebacle.”

In juli waarschuwde het Vlaams Belang reeds dat de pensioenhervorming van paars-groen de vergrijzingsfactuur alleen maar zou verzwaren. “Maar er werd niet geluisterd”, herinnert Samyn zich. “Na berekeningen van het planbureau bleek midden oktober onze vrees te worden bewaarheid. En dat het dan nog moet duren, alvorens deze regering in actie schiet, tot wanneer de Europese Commissie ermee dreigt dat België 1 miljard euro relancesteun zal mislopen indien het federale pensioenakkoord niet wordt bijgestuurd, is kenmerkend voor deze talmende regering.”

De door de cavalier seul spelende De Croo voorgestelde besparingen op het pensioen houden onder meer hogere taksen en de afschaffing van gunstregimes voor ambtenaren in. “Het Vlaams Belang blijft gekant tegen een pensioenbonus. Wie langer wil werken moet geen wortel worden voorgehouden, maar moet effectief beloond worden”, aldus Samyn. “En aan het opbouwen van een aanvullend pensioen via de zogenaamde tweede pijler kan voor ons niet geraakt worden. We zijn dan ook niet akkoord met de voorgestelde verhoging van de solidariteitsbijdrage van 3 naar 6 procent. Een voorstel dat overigens communautaire repercussies heeft, want in Vlaanderen maakt men veel meer gebruik van die tweede pijler.”

“We blijven ijveren voor een minimumpensioen van 1.650 euro netto voor iedereen met een volledige loopbaan van 40 jaar, voor het aftoppen van de hoogste pensioenen en voor een gelijkschakeling van de statuten”, besluit Samyn. “En we zijn er vrij gerust in dat het pensioenplan van De Croo er nooit doorkomt, en dat het eerder een afleidingsmaneuver was.”