Nieuws
donderdag, 16 mrt 2023

Pensioenvoorstel van Lalieux slaat zelfs EU met verstomming

Foto: iStock. Pensioenvoorstel van Lalieux slaat zelfs EU met verstomming

Het derde pensioenvoorstel van minister van Pensioenen Lalieux slaat na het Vlaams Belang nu ook de Europese Unie met verstomming. “In plaats van te zorgen voor de betaalbaarheid van de pensioenen op lange termijn, zorgt Lalieux alleen voor een nog grotere ontsporing”, zegt Kamerlid Ellen Samyn. “Op die manier zal België wellicht 850 miljoen euro subsidies van de Europese Unie mislopen. Ze moet stoppen met politieke spelletjes en dringend een deftig akkoord uitwerken.”

Zolang de Vivaldiregering geen pensioenakkoord sluit dat de betaalbaarheid op lange termijn garandeert, weigert de Europese Unie de toegekende 850 miljoen euro subsidies te storten aan België. “Concreet verwachten ze een besparing van ongeveer 1,2 procent van het bruto binnenlands product”, aldus Samyn. “In haar eerdere voorstellen bespaarde Lalieux telkens ongeveer 0,4 procent tot 0,5 procent, dus ongeveer één derde van het totaalbedrag.” 

“Het nieuwe voorstel van Lalieux levert nog minder op dan haar vorige voorstellen”

In Lalieux’ nieuwe voorstel wil ze onder meer de toegang tot het vervroegd pensioen versoepelen. “Dit zal de kosten alleen maar doen toenemen, zoals onder meer blijkt uit een analyse van De Tijd”, vervolgt Samyn. “Haar nieuwe voorstel levert nog minder op dan haar vorige voorstellen, namelijk 0,3 procent van het BBP. De 850 miljoen euro, broodnodig voor onze mensen en het stutten van de krakkemikkige Belgische begroting is heel ver weg.”

Eén van de weinige besparingsmaatregelen uit het voorstel van Lalieux is een extra belasting op de tweede pensioenpijler. “Geen toeval dat deze vooral gespijsd werd door Vlaanderen”, aldus nog Samyn. “Lalieux is er enkel voor haar eigen achterban. Door de Vivaldi-regering wordt de Vlaming behandeld als een tweederangsburger, als een melkkoe om Waalse putten te vullen.                  

“Om aanspraak te kunnen maken op de Europese miljoenen en om de pensioenen betaalbaar te houden op lange termijn, stellen we twee concrete maatregelen voor”, besluit Samyn. “Een wachttijd voor erkende vluchtelingen die nog geen bijdrage geleverd hebben aan onze sociale zekerheid en een plafond voor de hoogste pensioenen.”