Nieuws
maandag, 14 feb 2022

“Permanente btw-verlaging elektriciteit en gas haalbaar en betaalbaar”

Uit het antwoord van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) op een schriftelijke vraag van Kamerlid Wouter Vermeersch blijkt dat de netto btw-ontvangsten op energieproducten in 2021 met twee miljard euro zijn gestegen. “Deze ontvangsten bedroegen in 2021 33 miljard euro. In de pre-coronajaren 2018 en 2019 was dat 31 miljard”, aldus Vermeersch. “Dit betekent dat ons wetsvoorstel tot een permanente btw-verlaging op elektriciteit en gas, dat door het Rekenhof becijferd werd op een kostprijs tussen 670 miljoen en 1 miljard euro, haalbaar en betaalbaar is, zelfs los van de structurele besparingen op het systeem en de migratiefactuur die wij voorstaan.”

“In het VRT-programma Villa Politica bestempelde Kamerlid Maggie De Block (Open Vld), nota bene een partijgenote van staatssecretaris van Begroting Eva De Bleker, een door ons voorgestelde permanente btw-verlaging nog als ‘boerenbedrog’ omdat deze onbetaalbaar zou zijn”, aldus nog Vermeersch. “Maar het echte bedrog bestaat er vandaag natuurlijk in dat deze miljarden aan meerinkomsten in de putten van de paars-groene regering belanden.”

“Ons wetsvoorstel is perfect betaalbaar en de meerinkomsten moeten worden teruggegeven aan de bevolking”

“Het is ronduit hallucinant dat minister Van Peteghem in zijn antwoord moet vaststellen dat de FOD Financiën geen informatie over de maandelijkse btw-ontvangsten kan verstrekken voor de verschillende energieproducten. Het Rekenhof kan de nodige analyses wel maken”, vervolgt Vermeersch. “De regering vaart dus grotendeels blind op een dergelijk belangrijk thema. En die hoogst gebrekkige financiële rapportering is in dit land een constante. Bij de verklaring over de jaarrekening van de staat in december was het Rekenhof nog vernietigend over de ‘significante onzekerheden en tekortkomingen’ in de rapportering van de fiscale opbrengsten door de FOD Financiën, die bijna 90 procent van de opbrengsten van de federale staat vertegenwoordigen.”

Het Vlaams Belang eist dat de twee miljard aan meerinkomsten terugvloeien naar de bevolking. “In eerste instantie moet dat gebeuren door de btw-verlaging op elektriciteit en gas, hetgeen volgens het Rekenhof één miljard kost”, besluit Vermeersch. “En in tweede instantie door een structurele verlaging van de prijzen aan de pomp, wat eveneens neerkomt op een kostprijs van één miljard.”