Nieuws
woensdag, 31 jan 2024

Personeelsbesparing regering Jambon zorgt voor hogere kosten en meer consultants

Omwille van haar eigen personeelsbesparingen moet de Vlaamse regering geregeld dure consultants inhuren om het werk alsnog gedaan te krijgen. “Dit is waar het neoliberale beleid van N-VA en Open Vld toe leidt”, zegt Vlaams fractieleider Chris Janssens. “Onze overheid moet ten dienste staan van de burgers en niet van dure consultants die er makkelijk geld kunnen verdienen.

De Vlaamse regering besliste enkele jaren geleden dat de Vlaamse overheidsadministraties het met 1.400 mensen minder moesten doen. Volgens Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zou dat tot een “slanke, performante, burgergerichte en toegankelijke overheid leiden”. Het was de bedoeling dat deze afslanking een besparing van zo’n 75 miljoen euro per jaar zou opleveren. Het Rekenhof heeft in een audit echter brandhout gemaakt van deze besparingsoperatie. 

Doordat sommige overheidsdiensten toch extra mensen mochten aanwerven omwille van de bijgekregen taken zijn er immers geen 1.400 jobs geschrapt, waardoor er eind 2022 weer meer ambtenaren aan de slag waren dan in 2019. Op de diensten waar het aantal medewerkers wel fors omlaag ging, moesten ook kerntaken uitbesteed worden aan externe bedrijven. Bovendien betwijfelt het Rekenhof of er wel effectief belastinggeld bespaard is geweest omdat er vaak dure externe consultants ingehuurd worden om het overheidswerk alsnog gedaan te krijgen.

Kafkaiaanse toestand

“Een verminderde dienstverlening aan een hogere kostprijs is de uitkomst van de besparingsoperatie van Jambon”, zegt Janssens. “Deze Kafkaiaanse toestand toont nu eens perfect aan waar het neoliberale beleid toe leidt. Bovendien is de Vlaamse overheid ook nog eens een hoop expertise kwijtgespeeld.”

Het Vlaams Belang is vernietigend over deze zogenaamde besparing. “Dit was een compleet visieloze operatie die al even kortzichtig en nefast was als de vermaledijde sale and leasebackoperaties onder Guy Verhofstadt”, besluit Janssens. “Onze overheid moet ten dienste staan van de burgers en niet van dure consultants die er makkelijk geld kunnen verdienen.”