Persberichten
donderdag, 22 feb 2024

Personeelstekort bij spoorwegpolitie blijft aanhouden

Foto: iStock. Personeelstekort bij spoorwegpolitie blijft aanhouden

Het Vlaams Belang dringt aan op een snelle aanvulling van het personeelskorps bij de Spoorwegpolitie (SPC). Uit cijfers die Kamerlid Frank Troosters opvroeg bij de minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) blijkt immers dat het voorziene personeelskader nog steeds niet volledig is ingevuld. “Eind 2023 telde de SPC in totaal 479 personeelsleden”, stelt Troosters, “een magere stijging met vijf eenheden tegenover 2022.”

Het spoorgebeuren kampt al geruime tijd met een toename van vandalisme, diverse vormen van intimidatie alsook met verbaal of fysiek geweld tegen het spoorpersoneel en de treinreizigers. Samen met Securail, de veiligheidsdienst van de NMBS, speelt de Spoorwegpolitie een belangrijke rol in het bewaken van ieders veiligheid. Dat Verlinden haar eerdere beloften om het personeelstekort bij de Spoorwegpolitie weg te werken niet heeft waargemaakt kan bij het Kamerlid dan ook op weinig begrip rekenen. “Globaal is slechts 81 procent van het voorziene personeelskader ingevuld”, aldus Troosters. “Het aantal agenten dat effectief actief is op het terrein ligt nog een stuk lager.” 

“Het veiligheidsbeleid binnen het spoorgebeuren is geen prioriteit voor Vivaldi”

Opvallend is de toename bij de directie en in regio Brussel met telkens tien voltijdse eenheden. Ook in regio Luik valt een toename met twee voltijdse eenheden te noteren. Daartegenover staan echter forse dalingen in het personeelsbestand van de regio’s Oost-Vlaanderen (-6) en West-Vlaanderen (-4)”, gaat Troosters verder. “Aanvullend daalt het aantal SPC-leden ook in Limburg, Luxemburg, Bergen en Namen. Er lijkt dus eerder een verschuiving te hebben plaatsgevonden. Het segment directie buiten beschouwing gelaten noteren we zelfs een daling met drie voltijdse eenheden op het geheel.”

Troosters wijst erop dat Verlinden eerder al de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in de treinstations doorschoof naar de lokale politie. “Een krachtdadig veiligheidsbeleid binnen het spoorgebeuren is geen prioriteit voor de Vivaldi-regering”, besluit het Kamerlid. “En dat tonen ook de aanhoudende tekorten bij de Spoorwegpolitie aan. Ik zal de minister opnieuw ondervragen over de blijvende tekorten en aandringen op een snelle aanvulling van het personeelskorps bij de Spoorwegpolitie.”