Nieuws
vrijdag, 04 nov 2022

Personeelstekort woonzorgcentra ontploft

Het personeelstekort in de woonzorgcentra is zo groot dat er op sommige plaatsen noodgedwongen een opnamestop wordt ingevoerd. “Het is schrijnend om te zien dat onze verzorgingsstaat niet meer in staat is om onze ouderen gepaste zorg te biedenterwijl er ondertussen wel zoveel moeite wordt gedaan om asielopvang bij te maken”, zegt Vlaams Parlementslid Immanuel De Reuse. “Het is essentieel dat zorg een volledig Vlaamse bevoegdheid wordt en er een strenger activeringsbeleid komt.”

De woonzorgcentra zitten met de handen in het haar over het tekort aan verzorgend personeel. Volgens Vlozo, de koepel van onafhankelijke woonzorgcentra, heeft één op de tien rusthuizen zelfs een opnamestop van ouderen ingevoerd en zal één op de vijf dit de komende maanden invoeren. Andere woonzorgcentra denken eraan om sommige afdelingen te sluiten. Het tekort aan personeel is zo groot dat de VDAB spreekt van één verpleegkundige voor vijf vacatures. De woonzorgcentra puzzelen hierdoor noodgedwongen verder met wisselende interimkrachten. Vanuit Vlaanderen wordt er ook gekeken naar federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke die aan een regeling werkt over bekwame helpers.

“Het is schrijnend om te zien dat onze verzorgingsstaat niet meer in staat is om onze ouderen gepast te verzorgen”, zegt De Reuse. “Mensen die heel hun leven gewerkt hebben, verdienen het niet om op het einde van hun leven op straat te moeten belanden omdat er niet genoeg personeel is.”

“Vlaamse woonzorgcentra zijn het slachtoffer van federale maatregelen”

De Reuse betwijfelt ook of dit probleem zo hoog op de politieke agenda staat als beweerd wordt. “Men is meer bekommerd om alle asielzoekers een opvangplek te geven in plaats van onze eigen ouderen. Dit is een zoveelste voorbeeld van het eigen-volk-laatst-beleid dat zowel op het federale als het Vlaamse niveau wordt gevoerd. De prioriteiten moeten dringend herbekeken worden.”

Dat er steeds meer interimkrachten in de woonzorgcentra worden ingezet, helpt ook niet voor de continuïteit van de zorg. “Voor sommigen is het gewoon financieel interessanter om als interim aan de slag te gaan dan met een voltijds contract”, aldus De Reuse. “Ook de versnippering van de zorg in ons land is een probleem. Als men federaal beslist om het verplegend personeel in de ziekenhuizen voordelen te geven, heeft dit helaas een impact op de Vlaamse woonzorgcentra.”

Om het personeelstekort in de woonzorgcentra op te lossen, moeten er volgens het Vlaams Belang twee zaken aangepakt worden. “Het is essentieel dat zorg een volledig Vlaamse bevoegdheid wordt”, besluit De Reuse. “Enkel zo kunnen we ervoor zorgen dat het federale en het Vlaamse niveau elkaar niet bekampen met hun maatregelen. Daarnaast moet er een veel strenger activeringsbeleid gevoerd worden. Het kan niet zijn dat er een tekort aan personeel is terwijl er nog zo veel werklozen zijn.”