Nieuws
donderdag, 17 mrt 2022

Personen met een handicap blijven in de kou staan

Om een tegemoetkoming te krijgen voor een handicap moet men een dossier indienen bij de DG Han (Directie-Generaal Personen met een Handicap) die verantwoordelijk is voor de evaluatie van het dossier. “Sinds vele jaren zijn er echter klachten over de werking van de dienst. En bovendien loopt de achterstand die de dienst heeft alleen maar op”, zegt Kamerlid Ellen Samyn. “Dat is onaanvaardbaar en onze verzorgingsstaat onwaardig.”

Om de dienstverlening te verbeteren, werd in 2020 het project EVAL (Evaluatie) gelanceerd. Een belangrijk element daarin waren de opleidingen die voorzien waren voor ‘assistenten in de evaluatie’ die artsen bijstaan in de behandeling van de dossiers. Bedoeling was om de lange wachttijden weg te werken en de betrokkenen een adequate en performante dienstverlening aan te bieden.

“We zijn nu bijna twee jaar verder en op onze vraag aan minister voor Personen met een Handicap Karine Lalieux (PS) naar een stand van zaken, blijkt dat er amper 19 assistenten in opleiding zijn”, aldus Samyn. “Hun theoretisch gedeelte is afgerond, maar de praktijkopleiding is door de corona-crisis nog niet kunnen gebeuren. Tegenwoordig dient Corona steeds weer als een doekje voor het bloeden om hun onbekwaamheid te verbergen.”

Bovendien blijkt de achterstand intussen te zijn opgelopen tot meer dan 56.000 dossiers, waarvan een 17.500-tal nieuwe aanvragen, zowat 13.500 door de betrokkenen aangevraagde herzieningen en bijna 25.000 automatische herzieningen. Al deze mensen moeten wachten op hun vergoeding of herziening ervan. “We staan dus na twee jaar nog geen stap verder”, besluit Samyn. “De traagheid waarmee de federale overheid het dossier van de personen met een handicap bejegent, is stuitend. Onbegrijpelijk dat men de zwakste mensen in onze maatschappij zo aan hun lot overlaat.”