Persberichten
vrijdag, 22 dec 2023

Personen met handicap moeten budget krijgen waar ze recht op hebben

Foto: iStock. Personen met handicap moeten budget krijgen waar ze recht op hebben

Het Vlaams Belang sluit zich aan bij de noodoproep van het Vlaams Mensenrechteninstituut en dringt bij de Vlaamse regering aan om op korte termijn de nodige middelen vrij te maken die garanderen dat alle personen met een handicap het budget ontvangen waar ze recht op hebben. “Ongeacht de prioriteitengroep waarin deze mensen zich bevinden”, zegt Vlaams Parlementslid Immanuel De Reuse (Vlaams Belang). “Er werd ondersteuning beloofd en die belofte moet nu eindelijk en zonder uitstel nagekomen worden.”

In de sector van personen met een beperking heersen nog steeds onaanvaardbaar lange wachttijden. Hierbij gaat het voornamelijk over het wachten op de toekenning van een persoonsvolgend budget, een budget dat essentieel is om de zorg die ze nodig hebben te kunnen inkopen. “En de lijst van wachtenden wordt er onder deze Vlaamse regering alleen maar groter op”, aldus De Reuse. “Op 31 december 2022 stonden er 16.727 vragen, oftewel 16.702 personen, geregistreerd in de prioriteitengroepen, in de eerste helft van 2023 waren het al 17.172 geregistreerde vragen.”

“Het helpen van onze behoeftigen is een kerntaak van de overheid”

In deze legislatuur zou er oorspronkelijk 270 miljoen euro geïnvesteerd worden in de gehandicaptenzorg. Wegens ontoereikende budgetten blijven echter alsnog zeer veel mensen op de wachtlijst staan voor steun, en wordt er gewerkt met ‘prioriteiten’ om te bepalen wie hulp krijgt en wie niet. “Aan de mensen die zich in prioriteitengroep 1 bevinden werd beloofd dat zij binnen de 18 maanden een budget toegewezen zouden krijgen”, aldus De Reuse, “maar aan de overige prioriteitengroepen werd helaas weinig tot geen perspectief geboden.”

In juli 2022 kondigde minister Crevits aan 40 miljoen euro uit te trekken voor een betere ondersteuning voor personen met een handicap. Hierbij werd de piste van deelbudgetten uitgerold voor prioriteitengroep 2. “Zij krijgen dan een deel van hun budget met als doel om de mantelzorgers al deels te ontzorgen, maar krijgen minder dan waar ze eigenlijk recht op hebben. De rechtbank bestempelde dit zelfs als ongrondwettelijk en ook de auditeur van de Raad van State was er vernietigend over.”, gaat De Reuse verder. “Voor prioriteitengroep 3 is er momenteel zelfs nog geen enkel perspectief.”

Voor het Vlaams Belang zijn de wachtlijsten absoluut onaanvaardbaar. De partij dringt erop aan dat “het geld van de belastingbetaler eindelijk prioritair besteed zou worden aan de kerntaken van de overheid”. “Eén ervan is voor onze partij duidelijk de degelijke ondersteuning van mensen met een handicap en andere zorgbehoeftigen. Onze mensen moeten het zorgbudget krijgen dat hen beloofd werd en mogen niet langer in de kou blijven staan", besluit De Reuse.