Nieuws
maandag, 28 mrt 2022

“PFOS-onderzoekscommissie durft man en paard niet noemen”

De Vlaams Belang-delegatie in de PFOS-onderzoekscommissie – Bart Claes, Chris Janssens en Stefaan Sintobin – heeft vandaag het eindrapport van de commissie niet goedgekeurd, maar heeft zich onthouden. “Het is zonneklaar dat meerdere beleidsverantwoordelijken een verpletterende verantwoordelijkheid dragen in de impact en gevolgen van dit ernstige milieuschandaal, maar toch mochten hun namen niet worden vermeld in de eindconclusies”, aldus de Vlaams Belang-delegatie.

Op 16 juni 2021 keurde het Vlaams Parlement naar aanleiding van het PFOS-milieuschandaal op en rond 3M en de Oosterweelwerken in Zwijndrecht, de oprichting goed van een parlementaire onderzoekscommissie die als opdracht had uit te zoeken wat er in dit milieudossier is misgelopen en wie politiek verantwoordelijk is voor dit milieu- en gezondheidsdrama. Het ging daarbij om een onderzoek naar de grootste bodem- en grondverontreiniging die tot op heden op wereldschaal is opgetekend met de gevaarlijke stoffen PFAS en PFOS. De resultaten van het eerste bloedonderzoek bevestigden alvast dat de door het chemiebedrijf 3M veroorzaakte verontreiniging grote gevolgen heeft voor de gezondheid van de bevolking in de regio Zwijndrecht.

Na vele hoorzittingen waarbij gezondheids- en milieu-experten, maar ook voormalige en huidige Vlaamse ministers gehoord werden en na het verwerken van een enorm volume aan documenten met relevante informatie, heeft de onderzoekscommissie vandaag haar eindrapport gepresenteerd. In dit rapport wordt haarfijn blootgelegd waar het fout liep. De Vlaamse regeringspartijen hebben er zich echter met hand en tand tegen verzet om op deze pijnpunten ook effectief de namen van hun politiek verantwoordelijke ministers en partijgenoten te kleven.

“Naast 3M dragen ook Ben Weyts, Lydia Peeters en Joke Schauvliege verantwoordelijkheid voor de milieu- en gezondheidsproblemen in de regio Zwijndrecht”

Het belangrijkste knelpunt dat de onderzoekscommissie blootlegde, is volgens het Vlaams Belang het jarenlange gebrek aan informatiedoorstroming tussen niet alleen de verschillende administraties, maar ook tussen de opeenvolgende bevoegde Vlaamse ministers.

“We stellen vast dat de Vlaamse ministers Ben Weyts (N-VA) en Lydia Peeters (Open Vld) zich na de regeringswissel in 2019 in stilzwijgen bleven hullen. Indien deze ministers eind 2019 binnen de Vlaamse regering open kaart hadden gespeeld over de bodem- en grondwaterverontreiniging, was er in en rond Zwijndrecht ongetwijfeld veel minder tijd verloren gegaan voor het nemen van maatregelen om de bevolking van Zwijndrecht en de arbeiders op de Oosterweelwerf te beschermen. Door hun toedoen zijn twee kostbare jaren verloren gegaan alvorens uiteindelijk de eerste veiligheidsmaatregelen werden afgekondigd door de Vlaamse regering; jaren waarin de gezondheid van de bevolking in en rond Zwijndrecht nodeloos extra werd blootgesteld aan PFAS en PFOS”, aldus de Vlaams Belang-delegatie.

Dat voormalig minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) in 2017 de beslissing bekrachtigde om niet te communiceren over de PFOS-verontreiniging in en rond de Oosterweel-site valt volgens het Vlaams Belang fel te betreuren. Iemand die op dat moment al meer dan 8 jaar de ministerpost van Leefmilieu waarnam, behoorde te weten dat de toegestane normen van chemische stoffen voortdurend worden bijgesteld. Dat Weyts, als voogdijminister van BAM/Lantis, toestond dat er een dading met 3M werd afgesloten waardoor de overheid in totaal 190 miljoen euro zal moeten betalen voor de sanering, en 3M amper 75.000 euro, is onverdedigbaar.

Naast het bedrijf 3M, dat aan de basis ligt van deze verontreiniging, dragen volgens het Vlaams Belang dus zeker ook Ben Weyts, Joke Schauvliege, en Lydia Peeters verantwoordelijkheid voor de milieu- en gezondheidsproblemen in de regio Zwijndrecht, en tevens voor de enorme factuur van de saneringswerken voor de Vlaamse belastingbetaler.