Persberichten
vrijdag, 13 okt 2023

Plafondoverschrijding van pensioenen moet integraal afgeschaft worden

Foto: wikimedia commons: tiger rus. Plafondoverschrijding van pensioenen moet integraal afgeschaft worden

Het Vlaams Belang wil paal en perk stellen aan het wijd verspreide probleem van de overschrijding van het pensioenplafond. Vandaag nog berichtte De Tijd dat gepensioneerde ambtenaren van de Nationale Bank een bedrag dat normaal gereserveerd wordt voor een uitkering aan de overlevende partner bij overlijden, konden afkopen en zo hun effectieve pensioen drastisch konden verhogen. “We dienden een wetsvoorstel in om de overschrijding van het plafond-Wijninckx integraal af te schaffen”, zegt Kamerlid Hans Verreyt (Vlaams Belang). “Terwijl veel gepensioneerden met moeite de eindjes aan elkaar kunnen knopen, zijn er gepensioneerde ambtenaren van wie het wettelijk pensioen maandelijks hoger ligt dan 7.813 euro. Dit is fundamenteel onrechtvaardig.”  

De mogelijkheid tot de overschrijding van het pensioenplafond door ambtenaren werd ingevoerd in maart 2004, tijdens de tweede termijn van de regering-Verhofstadt. De socialisten leverden met Frank Vandenbroucke toen de minister van Ambtenarenzaken en Pensioenen. Herman De Croo (Open Vld), de vader van de huidige eerste minister, was Kamervoorzitter. “Het is onbegrijpelijk dat dergelijke regeling toen werd ingevoerd”, stelt Kamerlid en pensioenexpert Ellen Samyn (Vlaams Belang). “Terwijl de Belgische werknemers- en zelfstandigenpensioenen, zeker in die tijd, tot de laagste van Europa behoorden, werd er een achterpoortje gecreëerd voor de hoogste ambtenarenpensioenen.” 

“Er werd er een achterpoortje gecreëerd voor de hoogste ambtenarenpensioenen”

In 2022 bedroeg het gemiddeld rustpensioen voor werknemers 1.545,75 euro. Voor zelfstandigen was dat 1.031,73 euro. Ambtenaren kregen gemiddeld 2.934,93 euro pensioen. “Ook zonder de overschrijding van het plafond-Wijninckx zijn de pensioenverschillen tussen de drie statuten al enorm”, aldus Samyn. “De andere pensioenpijlers kunnen het gapende gat tussen werknemers en zelfstandigen enerzijds en ambtenaren anderzijds niet dichtrijden. Het Vlaams Belang pleit dan ook voor een aftopping van de hoogste pensioenen op 4.750 euro.” 

“Het staat als een paal boven water dat deze onrechtvaardige regeling afgeschaft moet worden”, besluit Verreyt. ”We hopen dat de andere partijen boven zichzelf kunnen uitstijgen om dit voorstel mee goed te keuren.”