Persberichten
woensdag, 26 dec 2018

Plan van Vlaamse regering om kilometerheffing in te voeren op élke Vlaamse weg op moment dat gele hesjes tegen hoge brandstofprijzen protesteren, getuigt van verregaande wereldvreemdheid

Chris Janssens: 'Om files tegen te gaan is er geen nood aan een kilometerheffing, wel aan een performanter openbaar vervoer.'

Het voornemen van de Vlaamse regering om een gebiedsdekkende kilometerheffing in te voeren is voor het Vlaams Belang totaal onaanvaardbaar. Die gebiedsdekkende kilometerheffing – op elke Vlaamse weg dus - blijkt volgens mediabronnen de enige piste te zijn die nog onderzocht wordt ter uitvoering van de beslissing van de regering van voorbije zomer om de kilometerheffing in te voeren. De piste van de selectieve kilometerheffing – die enkel zou gelden op bepaalde drukke verkeersassen – wordt dus blijkbaar niet meer onderzocht.

Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens: ‘Een gebiedsdekkende kilometerheffing bestaat nergens in Europa en toont nogmaals aan hoe de Vlaamse regering lijdt aan een acute vorm van reglementitis. Het is absurd dat de congestie op de grote Vlaamse verkeersassen misbruikt wordt om een kilometerheffing in te voeren die zelfs mensen op het platteland zou treffen die achter de hoek naar de huisarts willen rijden. Studies van mobiliteitsorganisatie VAB toonden overigens aan dat veel mensen geen alternatief voor de wagen hebben en dat er eerder nood is aan een performanter openbaar vervoer indien men de filedruk op onze wegen wil verminderen.’

Voor het Vlaams Belang is de invoering van de kilometerheffing ook vanuit democratisch oogpunt onaanvaardbaar. Uit een in september 2017 uitgevoerde studie blijkt immers dat maar liefst 88% van de Vlamingen zich kant tegen de invoering van een kilometerheffing. Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken: ‘Het getuigt overigens van verregaande wereldvreemdheid dat de Vlaamse regering plannen heeft met betrekking tot de invoering van een gebiedsdekkende kilometerheffing op een moment dat de bevolking door middel van gele hesjes-protesten toont dat het zijn buik vol heeft van de hoge accijnzen op brandstof, die eigenlijk al een soort kilometerheffing zijn. Uit een studie uitgevoerd in opdracht van het Vlaams Departement Omgeving blijkt overigens dat het autorijden door de kilometerheffing nog maar eens 12 tot 17 procent duurder zou worden.

Het Vlaams Belang zal zich de komende jaren in het Vlaams Parlement om al die redenen blijven verzetten tegen de invoering van de kilometerheffing. Het Vlaams Belang wil dat de regering daarentegen werk maakt van een ernstig filebestrijdingsbeleid via de uitbouw van een degelijk en stipt openbaar vervoersnet. Momenteel moeten we immers vaststellen dat alle parameters wat betreft de stiptheid van onze bussen, trams en treinen op rood staan.