Nieuws
maandag, 14 feb 2022

“Plannen voor onmiddellijke schikkingen vormen geen lik-op-stuk-beleid”

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) heeft plannen om het systeem van de onmiddellijke schikkingen fors uit te breiden. “Waar momenteel veel snelheidsovertredingen al beboet worden zonder dat daar een rechter aan te pas komt, zou dat voortaan bijvoorbeeld ook het geval worden bij geweldloze fiets- en winkeldiefstallen”, zegt Kamerlid Marijke Dillen. “Wij juichen elk initiatief toe dat straffeloosheid tegengaat, maar stellen ons de grootste vragen bij de haalbaarheid van dit voornemen van de minister.

“Van Quickenborne stelde in de Kamer dat hij op die manier de rechters wil ontlasten zodat deze zich in de toekomst met zwaardere en meer complexe vormen van criminaliteit kunnen bezighouden”, aldus Dillen. “Het kan niet de bedoeling zijn dat de zogenaamd kleinere criminelen de dans zomaar kunnen ontspringen. En dat is wat hier staat te gebeuren.”

“Met deze plannen zal het Van Quickenborne niet lukken de straffeloosheid aan te pakken”

“De vraag is vooral hoe de minister denkt zijn plannen in de praktijk te zullen uitvoeren. “Op welke wijze zullen de vaststellingen gebeuren en wie is daar dan bevoegd voor?” merkt Dillen op. En wat met de onmiddellijke schikkingen naar aanleiding van drugsgebruik? Gaat er controle komen op die plaatsen waarvan geweten is dat er regelmatig coke wordt gesnoven?”

Jaarlijks zijn er bijna 30.000 winkeldiefstallen. "Wat als de winkeldieven weigeren hun minnelijke schikking te betalen?”, vraagt Dillen zich voorts af. “Van Quickenborne maakt zich sterk dat deze zaken niet meer geseponeerd zullen worden, maar dat er effectief tot dagvaardingen zal worden overgegaan. Het is me echter totaal onduidelijk hoe dit dan in zijn werk zal gaan. Gelet op de ernstige personeelstekorten bij de politie, de parketten en de magistratuur is de kans klein dat er zittingen georganiseerd kunnen worden om de wanbetalers in kwestie te berechten.”

“Voor een ernstig lik-op-stuk-beleid zullen de plannen van Van Quickenborne dus zeker niet zorgen”, besluit Dillen, die hierover de minister zal ondervragen. “En een bijkomend nadeel is dat minnelijke schikkingen nooit op het strafblad van de druggebruikers of de fietsen- en winkeldieven zullen komen. En dat is nefast voor het in kaart brengen of kunnen detecteren van de veelplegers en de recidivisten onder hen.”