Nieuws
maandag, 06 nov 2023

Pogingen om asielzoekers verplicht op te dringen aan gemeenten blijven aanhouden

Het Vlaams Belang verzet zich met klem tegen de pogingen van zowel de federale regering als van ngo’s om een verplicht spreidingsplan voor asielzoekers op te leggen aan de gemeenten. Met zo een spreidingsplan worden aan alle gemeenten een aantal asielzoekers toegewezen. “Keer op keer blijft men proberen om asielzoekers zonder enig draagvlak op te dringen aan de gemeenten”, zegt voorzitter Tom Van Grieken. “Men wil geen enkele gemeente ontzien. Ze weten maar al te goed dat het enige tot wat zo’n spreidingsplan leidt nog meer asielzoekers is.”

Afgelopen weekend werd bekend dat minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke in een brief aan ruim honderd ziekenhuizen vroeg om plaats vrij te maken voor asielzoekers. De ngo Vluchtelingenwerk Vlaanderen, die subsidies ontvangt van zowel de federale als de Vlaamse regering, steunt de oproep van Vandenbroucke. Maar de organisatie wil dat er nog meer wordt gedaan. 

“De gemeenten beseffen maar al te goed dat het nooit ophoudt en dat het niet gaat om een eenmalige inspanning”

Zo pleit Vluchtelingenwerk Vlaanderen er bij de federale regering voor om een verplicht spreidingsplan voor asielzoekers te activeren. Dat zou betekenen dat elke gemeente verplicht een aantal asielzoekers moet opnemen. “Niets minder dan het dwingen van gemeenten om asielzoekers op te nemen dus”, zegt Van Grieken. “Die dwang is volgens deze voorstanders van open grenzen natuurlijk nodig omdat er geen draagvlak onder de gemeenten meer bestaat om asielzoekers op te nemen. De gemeenten beseffen maar al te goed dat het nooit ophoudt en dat het niet gaat om een eenmalige inspanning.”

Dit jaar nog toonde een bevraging bij gemeenten aan dat meer dan 75 procent van de gemeenten geen asielzoekers meer wil opvangen. “Het draagvlak voor de opvang van nog meer asielzoekers is compleet onbestaande”, besluit Van Grieken. “Maar toch zullen deze Vivaldi-regering en allerlei lobbygroepen blijven proberen om de gevolgen van hun opengrenzenbeleid af te schuiven op de samenleving. Ze zouden zich diep moeten schamen.”