Persberichten
maandag, 14 okt 2019

Politie en stadsbestuur dienen neutraal te blijven wanneer het gaat over ordehandhaving

Brussels stadsbestuur dient politie te steunen in plaats van aan te vallen

Dat de Brusselse burgemeester en sommige schepenen het politieoptreden tegen zogenaamde ‘klimaat’activisten in vraag stellen, is een regelrechte belediging voor de Brusselse politiediensten, zo stellen Brussels Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens en Vlaams Belang Kamerlid Ortwin Depoortere. Volgens Brussels Ecolo-schepen Benoit Hellings (Ecolo) en de organisatoren van de betoging was het politieoptreden 'buitensporig gewelddadig’.

Onzin”, zegt het Vlaams Belang. “Om te beginnen waren de actievoerders aan het manifesteren in de Neutrale Zone rond het parlement, en trachtten ze het Koninklijk Paleis binnen te dringen. Dat de politie dan optreedt, is niet meer dan normaal.

Dat het Brussels stadsbestuur nu haar eigen politie aanvalt in plaats van te steunen, heeft veel zoniet alles te maken met de extreem-linkse sympathieën die Hellings en Close delen met de actievoerders. Een vaststelling die ook door de politievakbonden wordt gemaakt. “Het is een frustratie van de mensen op het terrein. Ze zien dat wanneer bepaalde groeperingen betogen, de overheid de tolerantiegrens zeer hoog legt. Als andere organisaties komen betogen, ligt de grens laag.” aldus een woordvoerder van de politievakbond.

Het Vlaams Belang veroordeelt dan ook fel de houding van Brussels schepen Hellings en van de Brusselse burgemeester Close. Het is onaanvaardbaar dat vanuit het Brussels stadsbestuur ‘rechtse’ manifestaties slag om slinger worden verboden en de opdracht wordt gegeven tot een meer dan gespierde aanpak van de manifestanten, terwijl linkse manifestanten maar al te vaak vrij spel krijgen en de politieagenten – wanneer ze enkel maar hun werk doen – daarop worden aangevallen in plaats van gesteund door het Brusselse stadsbestuur. Brussel dreigt op die manier een vrijhaven te worden voor extreem-linkse groupuscules die zich in de hoofdstad boven de wet verheven weten.