Nieuws
woensdag, 20 jul 2022

Politie heeft geen nood aan woke-opleidingen tegen racisme

Het Vlaams Belang reageert kritisch op de recente goedkeuring door de ministerraad van wat heet een ‘interfederaal actieplan tegen racisme’. “Het lijkt er op dat paars-groen het vooroordeel dat racisme binnen de politiediensten een groot probleem vormt halsstarrig in stand wil houden”, zegt Kamerlid Ortwin Depoortere. “Het is duidelijk dat dit soort actieplannen er alleen toe leidt dat bepaalde ‘jongeren’ zich in een slachtofferrol kunnen blijven wentelen zonder dat ze een keer kijken naar hun eigen verantwoordelijkheid.”

“Zelfs wanneer allochtone jongeren het vakantieplezier in recreatiedomeinen vergallen, slagen woke-politici erin dit te wijten aan een ‘tekort aan ontspanningsmogelijkheden’ of reageert men op kritiek met het ‘racisme’-verwijt”, aldus Depoortere. “Vanzelfsprekend veroordeelt het Vlaams Belang elke vorm van racisme, maar dat mag niet, zoals in het actieplan, beperkt blijven tot - en ik citeer - ‘antisemitisme, romafobie, islamofobie en afrofobie’. Er bestaat ook antiwesters, antiblank, anti-Europees en anti-Vlaams racisme, maar dat blijft helaas, ook nu weer, een taboe-onderwerp.”

“Het interfederaal actieplan tegen racisme is bijzonder eenzijdig en links ideologisch gekleurd”

“Dat politiemensen onder het mom van ‘opleiding tegen racisme’ een portie woke-waanzin over zich heen zullen krijgen is vooral contraproductief. Als de regering de job van politieambtenaar aantrekkelijk wil maken, dan moet men er geen sociale werkers van proberen te maken”, vervolgt Depoortere. “En dat Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo), meent dat verhalen over neokolonialisme en dekolonisatie de politiediensten zullen helpen het racisme te bestrijden is al helemaal een brug te ver. Politieagenten die in de Brusselse no go-zones af en toe mogen rennen voor hun leven hebben echt geen boodschap aan dit soort politiek-correcte fratsen. De regering moet stoppen met te doen alsof alle agenten racisten zijn.”

“En dat eerste minister Alexander De Croo (Open Vld) in dit actieplan nu ook het ambtenarenapparaat wil openzetten voor niet-Europese onderdanen kan helemaal niet door de beugel”, besluit Depoortere. “Het enige waar de paars-groene excellenties het vandaag nog over eens geraken is het opzijschuiven van de Grondwet om niet-Europeanen een postje in de ambtenarij te laten bekleden. Louter zelfbediening van de linkse achterban. Onze mensen en politieambtenaren zouden meer baat hebben bij beter beleid en meer middelen en meer mensen voor hun kerntaken, waaronder de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit.”