Nieuws
maandag, 23 aug 2021

Politie vreest voor instroom Afghanen: “Grenzen moeten gesloten”

Het Vlaams Belang wordt door de federale politie bijgetreden in zijn vrees voor de komst van gewelddadige en fundamentalistische personen uit Afghanistan. “Als de deuren weldra open worden opengezet voor nieuwe grote migratiegolven zal uiteraard niet vermeden kunnen worden dat er ook terroristen binnenkomen”, zegt Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang-fractie). “Om een nieuw 22 maart 2016 te vermijden, moeten onze grenzen dicht en moeten vluchtelingen maximaal in eigen regio worden opgevangen.”

Vorige week vroeg de  federale politie een mail gericht aan de diensten die toezicht houden op asielcentra om elk geval van extreem geweld of religieuze rekrutering te melden op een centraal mailadres. “Het toont de - terechte - ongerustheid aan van de federale politie en van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) over de komst van religieuze extremisten, ronselaars en mensensmokkelaars”, aldus Van Langenhove. “Maar om de burgers in dit land veiligheid te kunnen bieden is meer nodig dan een centraal mailadres.”

“De politie wil zicht krijgen op het gevaar dat op ons afkomt, maar dat zal met open grenzen nooit lukken”

Federaal procureur Frédéric Van Leeuw gaat ondanks de successen van de Taliban niet onmiddellijk uit van een hernieuwde terreurdreiging. “Ik vrees dat dit al te optimistisch is”, stelt Van Langenhove. “Alsof hier nog geen Taliban-sympathisanten aanwezig zijn, die moed zullen rapen uit de recente gebeurtenissen in Afghanistan. Alsof hier geen jihadmoskeeën zijn waar haatpredikers zich nu gesterkt zullen voelen.”

Het Vlaams Belang wijst niet enkel op het gevaar van terreur wanneer de grenzen voor Afghaanse asielzoekers open zullen staan. “Het gaat ook om de import van criminaliteit”, vervolgt Van Langenhove. “Zo berichtte de Duitse pers onlangs over de oververtegenwoordiging van Afghanen in de groepsverkrachtingen aldaar. En het gaat natuurlijk ook over de druk op ons sociaal en cultureel stelsel. Onze opvangcapaciteit is verzadigd, we hebben al meer dan haalbaar en werkbaar asielzoekers opgevangen. Nu moeten de landen in de regio inspanningen doen, zoals de rijke Golfstaten.”

“Om de veiligheid van de burgers te garanderen, nog steeds de voornaamste taak van de overheid, delen we de vrees van de politie. Onze grenzen moeten dus dicht en de asielzoekers dienen in eigen regio te worden opgevangen”, besluit Van Langenhove. “Voorkomen is immers beter dan genezen. We herhalen hiertoe nogmaals ons pleidooi voor eensgezindheid binnen Europa tegen illegale migratie, en ons pleidooi om tot akkoorden te komen met de buurlanden van Afghanistan en andere landen in de regio.”