Nieuws
maandag, 01 mrt 2021

“Politieke gevangenen in Hongkong moeten nu worden vrijgelaten”

Het Vlaams Belang schaart zich achter de eis van de Verenigde Staten om 47 pro-democratische actievoerders in Hongkong onmiddellijk vrij te laten. “Het gaat om mensen die louter wegens het geweldloos opkomen voor democratie vervolgd werden als 'ondermijners' van het gezag”, zegt Kamerlid Annick Ponthier (Vlaams Belang), die over de schendingen van de mensenrechten in Hongkong verscheidene parlementaire vragen stelde, interpelleerde en op 3 juni 2020 een voorstel van resolutie indiende.

“Sinds de Britten in 1997 in de miljoenenstad Hongkong de macht overdroegen, heeft Peking er onophoudelijk gepoogd haar invloed te laten gelden”, aldus Ponthier. “Er was afgesproken dat voor Hong Kong nog vijftig jaar, dus tot 2047, andere regels zouden gelden dan in de communistische dictatuur China. Maar daar valt niet veel van te merken.” Zo werd in 2014 het resultaat van een referendum in Hongkong, waarin logischerwijze werd gesteld dat de burgers hun eigen leiders zouden mogen kiezen, door China verworpen. “Het kwam tot protesten en brutaal politieoptreden. Honderden mensen werden toen van hun vrijheid beroofd.”

“Door een nationale veiligheidswet op te leggen heeft Peking een einde gemaakt aan de vrijheid van de inwoners van Hongkong”

In 2019 kwam het pas echt tot massale protesten – een miljoen mensen kwamen toen op straat – en sindsdien is de rust nooit meer weergekeerd. Aanleiding was een wetsvoorstel om criminelen te kunnen uitleveren aan landen waarmee geen uitleveringsverdrag was gesloten. “Het voorstel was vooral een doorzichtige poging van Peking om politieke tegenstanders uit Hongkong in China te kunnen berechten”, aldus nog Ponthier. “Het gevolg van het massaprotest was de heel omstreden nationale veiligheidswet, die China meer mogelijkheden gaf om activisten te vervolgen.”

De 47 verdachten werden dan ook op basis van deze nationale veiligheidswet van hun vrijheid beroofd. “Hun misdaad was de organisatie voor de oppositie van een voorverkiezing om de kandidaten te selecteren die het meeste kans zouden maken bij de parlementsverkiezingen”, aldus nog Ponthier. “600.000 mensen inwoners van Hongkong hadden hierbij een stem uitgebracht.”

“We kennen de uitgesproken vijandigheid van China tegenover vrijheid van meningsuiting en democratie”, besluit Ponthier. “De toestand in Hongkong is dan ook bijzonder zorgwekkend. In november werden er nog vier democratisch verkozen oppositieleden uit het parlement gezet.” Het Vlaams Belang eist, naast de vrijlating van de 47 politieke gevangenen, dat de schending door China van de mensen- en democratische rechten in Hongkong op alle internationale fora door de Belgische overheid streng wordt veroordeeld. Hiernaast moet de Chinese ambassadeur dringend ter verantwoording worden geroepen.