Nieuws
donderdag, 09 feb 2023

"Politieke spelletjes op kap van de boeren moeten ophouden"

De Europese Commissie wil dat de Vlaamse regering het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dringend uitvoert. Nu dat nog steeds niet gebeurd is door Vlaanderen, zegt de Commissie zich “ernstige zorgen” te maken. “Miljoenen aan subsidies voor onze landbouwers worden door deze nieuwe stilstand tegengehouden”, zegt fractieleider in het Vlaams Parlement Chris Janssens. “Men moet de politieke spelletjes en profileringsdrang achterwege laten in het belang van onze landbouwers.”

Het Vlaams GLB-plan dat door de Europese Commissie werd goedgekeurd is nog steeds niet uitgevoerd. Er is daaraan maar liefst 1,38 miljard euro aan Europese subsidies, met daarbovenop een nationale financiering van 272 miljoen euro gekoppeld. De Europese Commissie gaf in december al groen licht voor het voorstel van landbouwminister Jo Brouns (CD&V), maar er is binnen de Vlaamse regering nog steeds geen akkoord over de uitvoering gevonden. Hierdoor kan de uitbetaling van de eerste schijf van 300 miljoen euro momenteel niet doorgaan. Verschillende landbouworganisaties stelden de Vlaamse regering deze week al in gebreke om die reden. 

“Profileringsdrang is voor deze Vlaamse meerderheid belangrijker dan het verzekeren van een toekomst voor onze landbouw, die instaat voor onze voedselzekerheid”

Het geaarzel komt door een negatief advies van het Agentschap Natuur en Bos (ANB), onder de bevoegdheid van minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA). Ook al gaf het ANB eerder nog aan akkoord te gaan met het voorstel, geeft het nu plots aan dat “het onderzoek naar de milieu-impact van het landbouwbeleid op beschermde natuur onvoldoende kwaliteitsvol” zou zijn. Janssens hekelt de politieke spelletjes van de N-VA, CD&V en Open Vld, die eigenlijk al bezig zijn sinds het sluiten van het stikstofakkoord in februari 2022. “Profileringsdrang aan de hand van intern gekibbel is voor deze Vlaamse meerderheid belangrijker dan het verzekeren van een toekomst voor onze landbouw, die instaat voor onze voedselzekerheid.”

De Europese functionarissen gaven reeds aan dat de Vlaamse overheid het financiële risico zelf draagt indien ze er niet in slaagt het GLB uit te voeren en niet op tijd het betalingsverzoek indient bij de Europese Commissie. Volgens Janssens schiet ook minister Demir in eigen voet. Hij wijst namelijk op het belang van de GLB-steun voor andere beleidsdomeinen zoals milieu en klimaat. “Zo’n 445 miljoen euro van de GLB-steun dient voor milieu- en klimaatdoelen. Deze politieke show draagt dus niet enkel bij tot minder rechtszekerheid en een grotere kans op problemen van onze eigen voedselvoorziening, maar zorgt er ironisch genoeg ook voor dat er een stilstand komt bij het invullen van haar milieu- en klimaatdoelen.”

Red Onze Boeren
Vul uw emailadres in om deze petitie te onderteken
Contact 1

Doel: 85.000 handtekeningen

Extra gegevens