Nieuws
donderdag, 25 mrt 2021

"Positief maar kritisch over gezant voor vrouwen- en kinderrechten"

Het Vlaams Belang steunt in de commissie Buitenlandse Zaken een voorstel van resolutie voor de aanstelling van een Belgisch speciaal gezant voor vrouwen- en kinderrechten. “Het promoten van vrouwen- en kinderrechten is een nobel streven”, zegt Kamerlid Ellen Samyn (Vlaams Belang). “Maar we blijven kritisch, want de meerderheid voegde aan de resolutie een bedenkelijke reeks ultraprogressieve en politiek correcte elementen toe.”

“Wij blijven een conservatieve partij en wensen geen uitbreiding van het abortusrecht te promoten”, aldus Kamerlid Annick Ponthier (Vlaams Belang). “Tevens gaan wij uit van gelijke rechten en kansen, niet van gelijke uitkomsten middels allerlei quota, waar dit voorstel wel op lijkt aan te sturen.”. Het Vlaams Belang steunt dus de belangrijkste doelstellingen van het voorstel en de strijd voor vrouwen- en kinderrechten, maar blijft kritisch voor de bijzonder progressieve agenda die tussen de regels doorschemert. Het Vlaams Belang stemt dan ook tegen deze passages en amendementen.

“De wijn wordt door de meerderheid zodanig aangelengd dat het er uiteindelijk voor zal zorgen dat het alle kwaliteit zal verliezen”

Ponthier en Samyn dienden ook zelf amendementen in om een aantal prangende vrouwen- en kinderrechtenkwesties aan te kaarten. Zo bijvoorbeeld de afschuwelijke praktijken van vrouwenbesnijdenis, kinderhuwelijken en gebrekkige onderwijstoegang voor vrouwen en meisjes in tal van islamitische landen. “De amendementen haalden het niet omdat de andere partijen het cordon sanitaire belangrijker vonden dan het voeren van de strijd voor vrouwen- en kinderrechten, over partijgrenzen heen”, aldus nog Ponthier.

“Het jammere van de zaak is ook dat de mooie intentie van dit voorstel sterk afgezwakt is door de amendementen van de meerderheidspartijen”, besluit Samyn. “Waar het aanvankelijk nog ging over het aanstellen van een speciaal gezant voor vrouwen- en kinderrechten, is dit positieve voorstel ondertussen al verwaterd tot het voeren van een onderzoek naar de eventuele aanstelling van zo’n gezant.”