Nieuws
vrijdag, 22 jul 2022

“Princiepsakkoord met Engie veel principieel en weinig akkoord”

Het Vlaams Belang vindt te weinig eten en drinken in de "niet-bindende intentieverklaring”, zoals Engie het zelf noemt, met de Belgische regering over de verlenging van kernreactoren Doel 4 en Tihange 3. “Het is goed dat de verwerking van kernafval voor Engie zou zijn, maar er is geen enkel zicht op de investeringen die Engie van de overheid zal vergen”, klinkt het bij de nationalistische partij. “Bovendien gaan de centrales een jaar alsnog sluiten; van 2025 tot november 2026 met alle bijhorende bevoorradingsrisico’s van dien. Tot slot blijft het maar over een onnodig korte verlenging van 10 jaar; een periode die allicht te kort zal zijn om nieuwe kerncentrales te bestellen gezien het ziekelijk uitstelgedrag van Belgische regeringen.”

Er is een ‘princiepsakkoord’ met Engie over de verlenging van de jongste kerncentrales Doel 4 en Tihange 3. Al is ‘akkoord’ veel gezegd. Engie zelf heeft het over een "niet-bindende intentieverklaring” en over investeringen en kosten is nog niets duidelijk. Wel zouden de staat en Engie de winsten en risico’s delen via een nieuw op te richten vennootschap. De ontmanteling van oude centrales en nucleair afval zou wel voor Engie blijven, hetgeen positief wordt onthaald door het Vlaams Belang.

Vlaams Belang: kernenergiecapaciteit moet veilig en structureel verlengd worden tot nieuwe reactoren kunnen geplaatst worden

“Er is dus een lichtpuntje in het akkoord”, vindt Kamerlid Reccino Van Lommel (Vlaams Belang). “Maar dan stoppen ook de redenen tot juichen. De kerncentrales gaan een jaar niet draaien; hoe gaan we onze energiebevoorrading dan oplossen? En de kosten, investeringen en andere gevoelige ‘details’ zitten duidelijk in de staart, en daarop zal het nog eens een half jaar wachten zijn; kostbare tijd die alweer verloren gaat.”

Het Vlaams Belang heeft ook fundamentele bemerkingen. “Er wordt niet afgeweken van de onnodig korte verlenging van 10 jaar”, besluit Van Lommel. “Een periode die allicht te kort zal zijn om nieuwe kerncentrales te bestellen en op te leveren, gezien het ziekelijk onvermogen van Belgische regeringen om akkoorden te sluiten en te hervormen. Ook het gewenste uitstel van de sluiting van Tihange 2 tot volgend jaar na de winter is niet besproken. Nochtans zou dat mits de nodige veiligheidsmaatregelen mogelijk moeten zijn. Zoniet gaan onze mensen nog meer mogen afzien komende winter door de brutale gasprijzen.”