Nieuws
donderdag, 12 nov 2020

“Privatisering asielbeleid: centen primeren blijkbaar”

Het Vlaams Belang heeft weinig begrip voor de private uitbating van asielzoekerscentra. Deze is nu uitbesteed aan de privéfirma G4S. “De communicatie is in het bijzonder onaanvaardbaar”, zegt Vlaams Parlementslid Filip Dewinter (Vlaams Belang). In Kalmthout zijn de bewoners slechts enkele dagen voor de aankomst van asielzoekers verwittigd via een pamfletje. Dit is niet ernstig.” 

In Kalmthout zijn maandag 14 asielzoekers toegekomen. Op langere termijn worden er dat zelfs 101. Dit ondanks veel verzet van bevolking én gemeentebestuur. De buurtbewoners vinden het onbegrijpelijk dat hun stem nooit gehoord is. Ze zijn vooral bezorgd over de locatiekeuze, een afgelegen omgeving aan een drukke baan, die zal leiden tot overlast. 

Dewinter: “Dit asielbeleid is pure belangenvermenging, mensenhandel is een bloeiend zaakje geworden”

Het Vlaams Belang stelt vast dat het stramien dat gebruikt wordt door G4S - een Brits privébedrijf dat er financieel belang bij heeft zoveel mogelijk centra uit te baten - steeds hetzelfde is. “Over de lijst van de potentiële panden die het Rode Kruis en Fedasil bemachtigen wordt nooit gecommuniceerd”, aldus Dewinter, die zelf deze lijst opvroeg maar nooit kreeg. “Fedasil chanteert bovendien verhuurders met hoge huurprijzen. In het oud schoolgebouw in Kalmthout worden de asbestverwijdering en infrastructuurwerken zeer mooi meegenomen door de verhuurder.”

Ook in Kalmthout is gewoonweg geen enkel overleg geweest, wat uiteraard leidde tot wrevel en frustratie. Hierdoor vallen de plannen van Vlaams Minister van Inburgering Bart Somers (Open Vld) om met bemiddelaars aangesteld door de Vlaamse regering te werken, in het water. Nu G4S het voor het zeggen heeft, wordt de Vlaamse regering overigens volledig buiten spel gezet”, besluit Dewinter. Omwonenden van het asielcentra moeten bij G4S - de uitbaters van het asielcentrum - terecht voor hun klachten. Van belangenvermenging gesproken! 

Het asielbeleid is een federale bevoegdheid en de communicatie met buurtbewoners over asielcentra dient te gebeuren via Fedasil, schermde Somers. Maar verbindingsofficieren van de Vlaamse regering kunnen optreden als gemeentebesturen het uitdrukkelijk vragen, dus in Kalmthout onderneemt de Vlaamse regering helemaal niets ter oorzaak van de privatisering.