Nieuws
maandag, 17 mei 2021

“Probleem van gedwongen opnames niet prioritair voor paars-groen”

In Vlaanderen zijn het aantal gedwongen opnames in de psychiatrie de voorbije tien jaar met gemiddeld 4,6 procent per jaar gestegen. In 2020 werden 4.735 Vlamingen gedwongen opgenomen, waarvan één op acht met dwang. “Het zijn cijfers om even bij stil te blijven staan, en de coronacrisis biedt er geen verklaring voor”, zegt Kamerlid Dominiek Sneppe (Vlaams Belang). “Wel de jarenlange stiefmoederlijke behandeling van de geestelijke gezondheidszorg.”

“Over onvrijwillige opnames mag niet licht worden gegaan”, aldus Sneppe. “Het is voor iedere betrokkene een zeer traumatische ervaring, het maakt de re-integratie in de maatschappij achteraf niet evident en het moet in de mate van het mogelijke worden vermeden.”

“Het kan niet de bedoeling zijn collocaties te gebruiken om aan wachttijden voor opnames te ontsnappen”

Het netwerk van zorgorganisaties Zorgnet-Icuro klaagt aan dat het systeem van gedwongen opnames nu ook wordt toegepast om de wachttijden voor een gewone psychiatrische opname te omzeilen, dus ook in gevallen waar geen sprake is van een psychiatrische stoornis of een gevaarlijke situatie. “We delen deze bekommernis. Die omzeiling toont aan hoe erg het probleem wel is”, aldus Sneppe. “De wetgeving hierover dateert reeds van 26 juni 1990 en is dringend aan een herziening toe.”

Voor het Vlaams Belang ligt het grote probleem sowieso in de voortdurende verwaarlozing van de geestelijke gezondheidszorg. “Er bestaat een advies over de gedwongen opnames, van een werkgroep binnen de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen die in 2015 onder toenmalig minister van Volksgezondheid Laurette Onckelinx werd opgericht. Maar in zes jaar tijd gebeurde daar niets mee”, merkt Sneppe tot slot op. “En nu wordt weer heel wat gepalaverd, maar weerom niets concreet ondernomen. Het probleem is dus wel gekend, maar het is voor paars-groen blijkbaar niet prioritair.”