Nieuws
woensdag, 10 mei 2023

Problemen met energiecontracten waren te vermijden

Foto: iStock. Problemen met energiecontracten waren te vermijden

De federale Ombudsdienst voor Energie ontving in 2022 bijna drie keer zoveel klachten dan het jaar ervoor, wat ook al een recordjaar was. Dat is niet enkel het gevolg van de sterke prijsschommelingen van energie. Veel energiebedrijven waren ook slecht bereikbaar, wegens onderbezetting, nieuwe verplichtingen en de invoering van een nieuw dataplatform. Het was hierdoor een pak moeilijker om van leverancier te veranderen. “Bij goed bestuur had men tijdig de nodige maatregelen kunnen voorzien”, zegt Kamerlid Reccino Van Lommel. “Maar zoals gewoonlijk loopt Vivaldi weer achter de feiten aan.”

De invoering van de digitale meters heeft gezorgd voor een toevloed aan data. Meer dan de oude softwaresystemen van de energieleveranciers konden verwerken. Daarom werd voorzien in een nieuw overkoepelend datasysteem, Atrias. De omzetting van alle klantengegevens naar dit nieuwe systeem verloopt niet zonder problemen. Men had gehoopt dat die snel opgelost zouden zijn. Maar wegens de oplopende energieprijzen vorig jaar, wilden veel meer gezinnen en bedrijven dan normaal, hun contracten omzetten naar goedkopere leveranciers. Met een pak extra dataverwerking tot gevolg. Hierdoor bleven de moeilijkheden met het nieuwe platform langer aanslepen.

“Bij goed bestuur had men tijdig de nodige maatregelen kunnen voorzien”

De federale Ombudsdienst voor Energie probeert de klachtenstroom zo snel mogelijk aan te pakken. Maar zelfs met een lichte daling van het aantal klachten in de eerste maanden van 2023, slaagt de dienst er niet in om de opgebouwde achterstand te verwerken. “De problemen zullen wellicht nog tot eind dit jaar aanhouden”, aldus Van Lommel. “Ook de FOD Economie kampt met een toename van het aantal klachten, vooral over oneerlijke handelspraktijken bij energiecontracten. Zo ook de Economische Inspectie, die moet nagaan of bedrijven die in overtreding zijn, zich in regel stellen.”  

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand (Open Vld) moet erop toezien dat de klachten zo snel mogelijk opgelost raken. De oprichting van een taskforce met de netbeheerders, Atrias en de energieleveranciers, zou soelaas moeten brengen. Zij moeten in gezamenlijk overleg de geblokkeerde dossiers individueel aanpakken. “Eigenlijk zijn dit vijgen na Pasen”, besluit Van Lommel. “Men had kunnen weten dat de combinatie van deze factoren, de duurdere energieprijzen met meer contractwissels en het nieuw informaticaplatform, tot problemen zouden leiden.”