Nieuws
dinsdag, 15 dec 2020

Problemen rond ziekenhuisvervoer: “Waardeer de zorgverleners”

Kamerlid Dominiek Sneppe (Vlaams Belang) zal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) ondervragen over het Belgische ziekenhuisvervoer. Uit een recente enquête van Kom op tegen Kanker blijkt dat dit soms ernstig te wensen overlaat, zowel op het vlak van kwaliteit, kostprijs als informatievoorziening .

“Mensen die beroep willen doen op ziekenhuisvervoer, en dat is uiteraard vaak dringend, moeten op een degelijke manier over alle info van aanbod en prijzen kunnen beschikken”, betoogt Sneppe. “En dat is nu allerminst het geval. Men moet terecht kunnen op één centrale plaats, zoals ook Kom Op Tegen Kanker terecht concludeert. Nu voelt het aan alsof men zich op een drukke Oosterse markt bevindt, tussen een wirwar van kramen.”

Sneppe: “We betalen in België de hoogste belastingen en daar tegenover moet minstens een betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg staan, en een behoorlijk ziekenhuisvervoer”

Ook blijkt uit het rapport dat voor de soms gebrekkige kwaliteit van het ziekenhuisvervoer de kostprijs bijzonder hoog is. “En het wordt bovendien slechts deels gedekt door de ziekteverzekering of de mutualiteiten, zodat de meest kwetsbaren geraakt worden”, vervolgt Sneppe. “Zeker waar het om gezondheid gaat, is het bestaan van een financiële drempel heel wrang.”

De meeste zorgverleners doen hun job in eer en geweten, en ze wagen daarbij soms zelfs hun leven, klinkt het nog. “Denk maar aan de steeds weerkerende aanvallen in de‘moeilijke wijken’ in grote steden”, besluit Sneppe. “Maar het is duidelijk dat de cowboybedrijven eruit moeten.” Voor het Vlaams Belang moet er dan ook dringend werk gemaakt worden van de erkenning van de vrijwillige en de beroepsambulancier, van een correcte functieomschrijving, goede arbeidsvoorwaarden en een goede opleiding, stage en bijscholing.

Het Vlaams Belang waarschuwt er echter voor dat de versnippering van de bevoegdheden, een belangrijk obstakel is voor het bovenstaande. In Vlaanderen en Wallonië heersen immers totaal verschillende medische culturen. Er is volgens het Vlaams Belang dan ook een volledige overdracht naar de gemeenschappen nodig, zodat Vlaanderen de gezondheidszorg en dus ook het ziekenhuisvervoer kan organiseren naar Vlaamse noden en behoeften.