Nieuws
vrijdag, 20 aug 2021

PS wil meer Franstaligen in top veiligheidsapparaat: “Stop politieke benoemingen en spelletjes”

Het Vlaams Belang verzet zich tegen de openlijke oproep van de PS om meer politieke benoemingen te organiseren omdat er - tenminste volgens Kamerlid André Flahaut(PS) - te veel Vlamingen zitten in belangrijke posities bij de veiligheidsdiensten. Ook verzet de partij zich tegen de aanstaande wetswijziging die het mogelijk zal maken dat OCAD-directeurs niet langer magistraten hoeven te zijn. Hierdoor kan binnenlandminister Annelies Verlinden (CD&V) haar adjunct-kabinetschef Hans Wanderstein naar voren schuiven. “De drang naar politieke benoemingen en nepotisme binnen deze meerderheid is duidelijk groot, maar staat haaks op goed bestuur.”

Als het van de PS afhangt, gebeurt er binnenkort meer dan één stoelendans binnen het Belgische veiligheidsapparaat. Kamerlid en oud-defensieminister Flahaut is boos, want er zijn veel Vlamingen in topposities binnen de veiligheidsdiensten zoals ADIV, Staatsveiligheid, de federale politie, het Federaal Crisiscentrum enzoverder. Tegelijk plant Verlinden een nieuwe wet die de OCAD-directeurspositie zou openstellen voor niet-magistraten, waardoor haar kabinetsmedewerker Wanderstein in aanmerking zou komen. Het Vlaams Belang kant zich tegen deze “bij nepotisme aanleunende manoeuvres”.

Geen PS-spelletjes: “De beste persoon voor de juiste job, punt.”

“Wat Flahaut voorstelt is schaamteloos”, reageert fractieleider in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang). “Bekwaamheid moet primeren; de beste persoon voor de juiste job. Allicht wringt het bij de PS dat ze tijdens hun oppositiekuur een aantal postjes niet hebben kunnen invullen, maar dat mag geenzins betekenen dat we nu de PS haar zin moeten geven. De resultaten van PS-nepotisme kunnen we elke dag zien in Wallonië: slecht bestuur, corruptie, cliëntelisme, en bergen schulden.”

“Het is trouwens bizar dat de PS de zogenaamde taalonevenwichten aankaart bij de veiligheidsdiensten, terwijl daar geen paritaire wettelijke vereisten zijn”, vervolgt Pas, “maar wel geen kik geeft als de Franstaligen de artsenquota keer op keer overschrijden. Ook de onevenwichten binnen FOD Financiën ten voordele van Franstalige ambtenaren blijken geen probleem. Die twee voorbeelden zijn nochtans wel wettelijk geregeld."

Tot slot laat het Vlaams Belang weten dat het niet zal meestappen met “de nauwelijks verholen vriendjespolitiek” vanwege Verlinden. “Is dit de nieuwe politieke cultuur die werd aangekondigd?”, besluit Pas. “We gaan geen wetten aanpassen zodat een dichte cabinetard van Verlinden kan aangeduid worden. We gaan geen openbare mandaten op maat snijden van één persoon. Ook hier moet gelden: de beste persoon voor de juiste job. Punt.”