Nieuws
dinsdag, 15 jun 2021

PVDA houdt Chinese dictatuur hand boven het hoofd

Vandaag werd in de commissie Buitenlandse Zaken het voorstel inzake de veroordeling van de concentratiekampen voor de Oeigoeren in de Chinese regio Xinjiang behandeld. “Deze resolutie wil na een decennialange laksheid eindelijk een strengere lijn ten aanzien van Peking”, zegt federaal volksvertegenwoordiger Annick Ponthier (Vlaams Belang). “Het geeft te denken dat de PVDA als enige partij hieraan geen steun verleende.”

De resolutie die vandaag voorlag in de commissie Buitenlandse Zaken legde aan China bepaalde importrestricties op, omwille van de gruwelijke dwangarbeid waaraan Oeigoeren in concentratiekampen worden blootgesteld. Tevens vroeg het parlement aan de regering om het bilateraal uitleveringsakkoord, waar etnische minderheden en politieke dissidenten dreigen slachtoffer van te worden, stop te zetten indien de situatie verslechtert. Ook het Europees investeringsverdrag met China zou worden bevroren, zolang de Chinese sancties tegen de EU en een aantal parlementsleden geldig zijn. “De Pekingpolitiek waarmee premier De Croo toenadering wilde zoeken tot China is hierbij een bocht aan het nemen”, aldus Ponthier. “Ik zou durven zeggen dat bijna alle partijen ons discours over de dreiging van de Chinese dictatuur hebben overgenomen.”

“Het meest frappante en veelzeggende element uit de commissie, was dat door toedoen van de PVDA dergelijke resolutie niet unaniem werd gesteund”

De oorspronkelijke resolutie van Ecolo-Groen was veel forser geformuleerd dan het geamendeerde meerderheidsvoorstel dat nu werd goedgekeurd. “De resolutie blijft zeer flauwtjes, aangezien men simpelweg dat uitleverings- en investeringsakkoord nu al moet opschorten. Er zijn meer dan voldoende aanwijzingen dat China geen partner wil of kan zijn, wat betreft onze waarden, mensenrechten of eerlijke economische samenwerking”, gaat Ponthier verder. “Omdat de resolutie toch de juiste richting uit gaat en eindelijk wat kritiek op China aan de dag legt, kon ze evenwel rekenen op de steun van onze fractie.”

Alle partijen keurden ze goed, behalve de communistische PVDA. “Het moge duidelijk zijn dat PVDA een doctrinaire marxistische partij is, die nog altijd geen afstand gedaan heeft van alle excessen die het communisme rijk is”, aldus nog Ponthier. “Zoals destijds toen PVDA’er Jos Dhaese geen veroordeling van de gruwel van Stalin over de lippen kreeg, houden ze nu de concentratiekampen van Peking een hand boven het hoofd.”

Hoewel de communistische PVDA er dus zeer extreme, marxistische ideeën op nahoudt en ook bizar stemgedrag vertoont, geldt er geen cordon tegen hen. “De PVDA bestuurt zelfs in gemeenten als Borgerhout en Zelzate, maar doet als enige partij in dit land niet eens afstand van genocides”, besluit Ponthier. “Een beter bewijs van de eenzijdigheid en hypocrisie van het cordon is er niet.”