Nieuws
vrijdag, 25 feb 2022

Rapport over ‘dekolonisatie’: Brussel slaat de bal volledig mis

“Het verwijderen van standbeelden of het veranderen van straatnamen heeft nog geen enkel onrecht uit de wereld geholpen”, stelt Brussels fractievoorzitter Dominiek Lootens-Stael als reactie op het rapport dat Brussels staatssecretaris voor Erfgoed Pascal Smet (One.Brussels-Vooruit) gekregen heeft van de werkgroep dekolonisatie. “Ik denk dat we ons moeten focussen op de problemen van vandaag en niet op de bekommernissen van woke-activisten die in alles een probleem zien.”

Het rapport was onderwerp van een vergadering in de Kamercommissie die zich buigt over het koloniaal verleden van België. Smet gaf aan dat de aanbevelingen van de Brusselse werkgroep ‘Dekolonisatie van de openbare ruimte in het Brussels gewest’ nu door de verschillende politieke niveaus moeten worden bestudeerd en besproken.

Het rapport pleit er onder andere voor een aantal beelden uit het straatbeeld te verwijderen. Het meest in het oog springend is het advies het ruiterstandbeeld van Leopold II op het Troonplein te verwijderen en zelfs om te smelten. Volgens Smet zijn er nog geen beslissingen genomen. Volgens hem zal daarvoor een samenwerking tussen het federale en het gewestelijke niveau nodig zijn.

“Een beeldenstorm is geen dekolonisatie en al zeker geen oplossing”

“Het is niet aan ons om de reputatie van Leopold II te verdedigen”, benadrukt Lootens-Stael. “Maar in het koloniaal verleden zijn langs allerlei zijden en op verschillende tijdstippen onaangename zaken gebeurd. Het is belangrijk om die elementen evenwichtig te bestuderen en te duiden, maar een beeldenstorm zie ik niet als oplossing voor leed van vroeger en nu. Ik denk dat we ons moeten richten op het heden en de toekomst. Er zijn in Brussel heel andere problemen aan de orde, sociaal en economisch, laten we daar onze schouders onder zetten!”

Ook Kamerlid Kurt Ravyts vindt dat je de geschiedenis niet zomaar moet uitwissen, ook als dat gaat om een verleden met een dubieus figuur zoals Leopold II. “Vlaanderen met haar hoofdstad Brussel maakt vandaag – jammer genoeg – nog steeds deel uit van het Belgisch gegeven en dus ook de Belgische geschiedenis. Voor ons nationalisten is erfgoed belangrijk, ook wanneer dit erfgoed leden van de Belgische monarchie betreft. Wij zijn geen geschiedenisontkennersof-vervalsers.“

“Het beeld in kwestie verwijst niet naar de koloniale periode en het is geen verheerlijking van de daden van deze koning in zijn toenmalige private kolonie”, besluit Ravyts. “Duiding is nodig, maar van verplaatsing of afbraak kan voor ons geen sprake zijn. De geschiedenis is wat ze is. Ook ten opzichte van het wijzigen van straatnamen omwille van dekolonisatie staan wij zeer sceptisch.”