Persberichten
dinsdag, 28 nov 2023

Rapport Rekenhof moet wake-up call zijn voor regering

Het recente rapport van het Rekenhof laat geen ruimte voor twijfel: de begrotingscijfers voor 2024 krijgen opnieuw scherpe kritiek. Kamerlid Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) benadrukt dat de bevindingen van het Rekenhof de al te optimistische aannames van de regering blootleggen. "De begroting voor 2024 vertoont een zorgwekkende trend waarbij inkomsten worden overschat en niet duidelijk onderbouwd kunnen worden”, aldus Vermeersch.

Het Rekenhof bracht vandaag haar bevindingen naar voren in de commissie Financiën en Begroting in het Federaal Parlement. Ze wijzen op ernstige tekortkomingen in de begrotingsaanpak van de regering voor 2024. “Waar het Rekenhof in de voorgaande jaren aangaf dat overramingen en onderramingen in alle richtingen gaan en dus netto geen negatief of positief effect hebben op de begroting, is er nu wel duidelijk een negatief oordeel vanwege het Rekenhof. Zo lijken de inkomsten uit de bevroren Russische tegoeden en de minimumbelasting voor multinationals, samen goed voor 2 miljard euro, overschat te zijn. En dan hebben we het nog niet over het miljard aan inkomsten uit fraudebestrijding dat onmogelijk te verifiëren valt door het Rekenhof wegens een gebrek aan gegevens”, zegt Vermeersch. Slechts 60 miljoen euro van de inkomsten uit de strijd tegen sociale en fiscale fraude over 2024 konden effectief bevestigd worden door het Rekenhof. 

“De vertegenwoordigers van het Rekenhof stelden duidelijk dat de regering moet oppassen om geen doelstellingen met realisaties te vermengen”

Bij de voorstelling van de regeerverklaring in oktober stelde premier Alexander De Croo (Open Vld) nog dat de overheidsfinanciën stap voor stap in de goede richting gaan, met een inspanning van bijna 5 miljard euro in 2024 en een totale inspanning van 11 miljard euro over de ganse regeerperiode. “Het Rekenhof maakt brandhout van deze bewering door de premier. Vivaldi en De Croo laten dit land slechter achter dan hoe zij het aangetroffen hebben. De vertegenwoordigers van het Rekenhof stelden duidelijk dat de regering moet oppassen om geen doelstellingen met realisaties te vermengen. En dat is inderdaad wat deze regering doet: haar wensen voor werkelijkheid nemen”, reageert Vermeersch. 

Vermeersch dringt aan op een grondige herziening van het begrotingsbeleid: "Deze bevindingen van het Rekenhof moeten een wake-up call zijn voor de regering. Het is hoog tijd om orde op zaken te stellen en een geloofwaardige begroting te kunnen presenteren. De regering moet transparanter zijn over wat daadwerkelijk is bereikt en wat nog louter op papier staat. Het opsmukken van begrotingsinspanningen is voor ons namelijk onacceptabel.”