Nieuws
vrijdag, 01 okt 2021

Rapport wil “minder witheid” aan universiteit: "Nieuwe woke-waanzin!"

In een recent rapport van een zogenaamde interuniversitaire werkgroep Koloniaal Verleden’ is te lezen dat de denkpatronen aan onze universiteiten nog te vaak “kolonialistisch en impliciet racistisch” zijn en dat er meer “diversiteit” en minder “whiteness” moet komen bij studenten, professoren en personeel. “De woke-beweging heeft duidelijk onze universiteiten in zijn greep”, zegt Vlaams Parlementslid Kristof Slagmulder. Universiteiten hebben als doel om innovatief wetenschappelijk onderzoek te voeren en kwaliteitsvol onderricht te bieden, niet om zich voor een linksgekleurde ideologische kar te laten spannen.

De werkgroep van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) en de Franstalige rectorenraad (CRef) stelt dat universiteiten “een spiegel van de samenleving” moeten zijn. Ze willen onderzoek naar de “whiteness” van studenten en professoren en naar het "impliciet en systemisch racisme" in ons hoger onderwijs. Dat onze Vlaamse hogeronderwijsinstellingen te wit zouden zijn impliceert dat de aanwezigheid van een meerderheid van blanken iets negatiefs zou zijn. De kwalificatie van docenten berust net op hun onderzoeksvaardigheid en instructie en niet op hoe ze eruit zien. Dit neigt dus naar anti-blank racisme”, aldus Slagmulder. Het parlementslid wilde deze kwestie in het Vlaams Parlement aankaarten bij onderwijsminister Ben Weyts (N-VA), maar dit werd door de N-VA-voorzitter van de onderwijscommissie geweigerd.

“Academische kwaliteit bereik je niet door opgelegde artificiële diversiteit”

Ook de veronderstelling dat er te weinig diversiteit is onder de studenten als resultaat van dit zogenoemde impliciet racisme veegt Slagmulder van tafel. “Iedere jongere met een diploma kan zich inschrijven aan deze instellingen.” Het probleem ligt eerder bij het feit dat allochtone jongeren in het leerplichtonderwijs minder te vinden zijn in doorstroomrichtingen, wat vaak samenhangt met een gebrekkige kennis van het Nederlands en dus een slechte integratie in onze samenleving. “Opgelegde diversiteit werkt niet, zoiets leidt altijd tot het invoeren van quota. Onbekwame studenten faciliteren omdat ze een bepaald kleurtje hebben is pure discriminatie”, stelt Slagmulder.

Dit soort woke-waanzin heeft geen draagvlak, ook KU Leuven-rector Luc Sels waarschuwde er recent nog voor.Het rapport raadt ook aan dat er “een vak zou komen over hoe het koloniale verleden vandaag doorwerkt”. “Zulke woke-vakken zijn niet zonder gevolgen voor ons hoger onderwijs, want ze vertrekken niet vanuit een academische nieuwsgierigheid, maar wel vanuit een vooraf vastgelegde ideologische visie”, besluit Slagmulder. De onderwijskwaliteit wordt erdoor bedreigd omdat het ten nadele gaat van meer gedegen specialisatievakken.