Nieuws
vrijdag, 17 dec 2021

“Recht op gezinshereniging moet sterk ingeperkt worden”

Het Vlaams Belang wil de gezinshereniging in het algemeen stevig beperken. "En daarnaast moet ook het fenomeen van de huwelijksimmigratie herleid worden tot een absoluut minimum. Huwelijksimmigratie mag wat het Vlaams Belang betreft enkel worden toegelaten als de band van beide partners met dit land groter is dan met het herkomstland”, zegt Kamerlid Dries Van Langenhove.

“Gezinshereniging is en blijft het grootste immigratiekanaal naar dit land”, aldus Van Langenhove. “Verblijfsgerechtigde vreemdelingen proberen vaak hun gezin te laten overkomen. Maar ook huwen nog veel allochtonen van de tweede, derde of zelfs vierde generatie via een gearrangeerd huwelijk met een partner uit het land van herkomst.”

“Via gezinshereniging en huwelijksmigratie immigreert er jaarlijks een equivalent van de bevolking van een stad als Dendermonde naar België”

“Tussen 2015 tot 2019 vestigden zich via gezinshereniging jaarlijks meer dan 50.000 mensen in ons land”, schetst Van Langenhove. “In die laatste vijf jaar samen is er dus een stad groter dan Gent op die manier binnengekomen. Meer dan een kwart miljoen mensen, op die manier alleen.”

“We stellen voor om het recht op gezinshereniging voor subsidiair beschermden – dus mensen die aanspraak kunnen maken op internationale rechtsbescherming hoewel ze geen vluchteling zijn – op te schorten”, besluit Van Langenhove. “En het recht op gezinshereniging mag voor erkende vluchtelingen slechts gelden vanaf het moment dat zij minstens drie jaar wettig in ons land verblijven.”