Nieuws
donderdag, 27 apr 2023

Regering brengt tienduizenden zelfstandigen in de problemen

Foto: iStock. Regering brengt tienduizenden zelfstandigen in de problemen

Zelfstandigenorganisaties NSZ en Unizo trokken de voorbije dagen aan de alarmbel. Een grote groep zelfstandigen, die vaak drie verschrikkelijke jaren achter de rug hebben, moeten plots enorme bedragen terugbetalen aan de overheid. Dat omwille van een foutieve interpretatie van het begrip 'gezinslast'. “Met deze terugvorderingen brengt de regering vele zelfstandigen die te goeder trouw handelden opnieuw in de problemen”, zegt Kamerlid Hans Verreyt. “We verwachten van de regering dat dit rechtgezet wordt.”

Zelfstandige ondernemers hebben enkele zware jaren achter de rug. Niet alleen de coronacrisis met verplichte sluitingen en werkverbod moesten ze doorstaan, maar ook de stijgende inflatie en energieprijzen. “Om dit alles te kunnen bewerkstelligen ontvingen ze van de overheid de nodige steun”, aldus Verreyt. “Gedurende drie jaar hebben we de overheid hier niet over gehoord en nu ontvangen 38.000 zelfstandigen plots een factuur. Het gaat om bedragen tot 10.000 euro, die binnen enkele weken dienen terugbetaald te worden.” Het Kamerlid merkt op dat lang niet iedereen na de voorbije jaren nog de nodige reserves heeft om onmiddellijk zo’n forse bedragen terug te betalen.

“Dit is een typisch voorbeeld van Belgisch kafkaiaans wanbestuur”

“38.000 zelfstandigen worden dus met terugwerkende kracht ongemeen hard aangepakt, en dit wegens een administratieve onduidelijkheid”, vervolgt Verreyt, die over de kwestie minister van Zelfstandigen David Clarinval (MR) ondervroeg. “De onduidelijkheid bestaat erin dat er administratieve criteria worden gehanteerd in plaats van de socio-economische realiteit van een gezin. Het begrip ‘kinderlast’ wordt blijkbaar anders gedefinieerd in het sociaal recht dan in het fiscaal recht. Voor de belastingen zijn deze kinderen ten laste, maar niet voor de sociale rechten.”

Het Vlaams Belang aanvaardt niet dat ondernemers en zelfstandigen het slachtoffer worden van wetgeving met terugwerkende kracht. “Fraudeurs moeten hard aangepakt worden, maar de overgrote meerderheid van de getroffen zelfstandigen hebben zich absoluut niet aan fraude bezondigd”, merkt Verreyt tot slot op. “Dit is een typisch voorbeeld van Belgisch kafkaiaans wanbestuur. We verwachten van de regering dat dit rechtgezet wordt.”