Persberichten
dinsdag, 24 jul 2018

Regering degradeert zichzelf tot bestuursploeg van gebroken beloftes en gemiste kansen

“Een gelegaliseerde hold-up op de belastingbetaler.” Zo noemt Vlaams Belang-Kamerfractieleider Barbara Pas het nachtelijk akkoord over Arco waarbij meer dan een half miljard euro belastinggeld zal worden aangewend om de gedupeerden te vergoeden. “De gewone man mag het gelag betalen”, klinkt het. Ook het akkoord over de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen is volgens het Vlaams Belang een anti-Vlaamse en asociale maatregel die haar doel overigens voorbijschiet.  

Het Vlaams Belang is steeds de mening toegedaan dat de ARCO-coöperanten wel degelijk dienen te worden vergoed, maar dat niet de belastingbetaler maar de schuldigen hiervoor dienen op te draaien. Dat was tot voor kort ook de mening van N-VA. Toen Johan Van Overtveldt nog hoofdredacteur was van Trends stelde hij hierover: “De voorkeursbehandeling die het ACW geniet, doet écht de tenen krullen. In deze tijd van besparingen, inleveringen en hogere belastingen slaagt één belangengroep erin haar eigenbelang op een schrijnende manier te laten primeren op het algemeen belang. In België is iedereen gelijk voor de wet, maar sommigen net iets meer dan anderen. Wraakroepend is de enige term die hier echt op zijn plaats is.” In zijn rol als minister van financiën keurt hij deze onrechtvaardigheid echter goed. “Dat de gewone man het gelag mag betalen, deert de regeringsexcellenties duidelijk niet. Cynischer wordt het niet”, aldus Pas.

Voorts is het maar de vraag of Europa het akkoord zal goedkeuren. Buiten wat technische modaliteitswijzigingen is het immers een kopie van het zomerakkoord van 2017. Het lijdt weinig twijfel dat CD&V enkel wat tijd werd gegund om de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 te overleven.

Wat de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen betreft vreest het Vlaams Belang dat we van de regen in de drop vallen. “Door mensen geleidelijk hun werkloosheidsuitkering af te bouwen zal men maar een doel bereiken: het opschroeven van het OCMW-cliënteel,” aldus Pas. Het Vlaams Belang-kamerlid wijst er overigens op dat de Vlaamse werkwillige werklozen gestraft worden door de Waalse niet-werkwilligen. “Met een activiteitsgraad van 74% kan Vlaanderen het huidige sociaal vangnet makkelijk financieren. Het is echter door het hoge aantal werklozen langs de andere kant van de taalgrens dat we onze sociale voorzieningen moeten afbouwen. Deze regering doet haar asociale reputatie alle eer aan.”

Verder hekelt het Vlaams Belang de kunstmatig opgesmukte begroting. “Vooral de aangekondigde meerinkomsten uit de accijnzen op diesel zijn bitter voor een regering die zichzelf het etiket lastenverlagend toebedeelt”, stelt Pas. “De belofte dat wie werkt spaart en onderneemt zou worden beloond krijgt met dit akkoord een eersteklasbegrafenis.”

De andere verwachte extra inkomsten zijn volgens Barbara Pas ‘wishful thinking’. “Het is niet door cijfers te wijzigen in tabellen” dat er extra inkomsten zullen volgen. Zij wijst hierbij onder meer op het rapport van het monitoringcomité waaruit bleek dat de regering de cijfers kunstmatig laat opsmukken om zand in de ogen van de kiezer te strooien. “Kortom: deze regering doet haar reputatie van bestuursploeg van gebroken beloftes en gemiste kansen alle eer aan”, besluit Pas.