Nieuws
dinsdag, 23 apr 2024

Regering is het oneens over herziening van de grondwet

Foto: Wikimedia commons. Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0. Regering is het oneens over herziening van de grondwet

Nadat vorige week de commissie Grondwet van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, die zich moest buigen over de herzieningsverklaring van de Grondwet, werd afgelast, is dat deze week opnieuw het geval. “De boodschap is duidelijk”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang). “Voor de regeringsvormingen na de verkiezingen eerst op het federale niveau inzetten met het oog op een staatshervorming, zoals N-VA wil, is een heilloze weg, want de Franstaligen willen toch niet mee.”

Met het einde van de federale bestuursperiode in zicht is het traditioneel de tijd voor regering, Kamer en Senaat om zich te buigen over de herzieningsverklaring van de Grondwet. Deze laat toe om in de volgende bestuursperiode eventueel institutionele hervormingen door te voeren. “Doorgaans stelt eerst de regering daarvoor een lijst met te herziene artikelen op, die dan verder wordt behandeld in Kamer en Senaat”, aldus Pas. “Door onenigheid daarover binnen de regering blijft deze lijst evenwel uit.”

“De droom van De Wever is een nachtmerrie voor Vlaanderen”

Voor Pas zou deze gang van zaken een waarschuwing voor N-VA moeten zijn dat voor de komende regeringsvormingen prioritair inzetten op een nieuwe staatshervorming een bijzonder slecht idee is: “De Wever droomt er naar eigen zeggen van om na de verkiezingen eerst federaal te onderhandelen om daar van de Franstaligen een nieuwe staatshervorming af te dwingen en pas daarna aan de Vlaamse regeringsvorming te werken. Het is duidelijk dat deze strategie geen droom, maar een nachtmerrie is, want nu al gaan de Franstaligen in de regering met twee voeten tegelijk op de rem staan om dat onmogelijk te maken”, stelt Pas vast. “Er is langs Franstalige kant gewoon geen wil voor een staatshervorming en al zeker niet voor een ‘confederale’ staatshervorming. Alle PS-tenoren hebben dat onlangs nog maar eens klaar en duidelijk gezegd. Is dat nu nog niet duidelijk genoeg?”

Het Vlaams Belang roept De Wever dan ook op om deze realiteit onder ogen te zien en voor het belang van de Vlamingen te kiezen. De strategie die hij nu naar voor schuift, is immers bijzonder schadelijk voor de Vlamingen, want zij dreigt daarmee de Vlaamse regeringsvorming voor vele maanden of langer op de lange baan te schuiven. “Daar hebben wij absoluut geen nood aan”, besluit Pas, “Wel integendeel. Wij hebben er als Vlamingen alle belang bij om na de verkiezingen zo snel mogelijk tot een sterke Vlaamse regeringsvorming over te gaan en daar ons lot in eigen handen te nemen, wat ons betreft richting Vlaamse onafhankelijkheid. Als we dat niet doen en de strategie van De Wever volgen, dan dreigt niet alleen het federale België, maar ook Vlaanderen in onbestuurbaarheid en chaos te verzeilen. Dat zou dan toch wel het totale failliet van de politieke klasse in dit land betekenen.”