Persberichten
vrijdag, 11 jun 2021

Regering ruziet over PFOS-vervuiling: Vlaams Belang wil vervroegde bijeenkomst Vlaams Parlement

Het Vlaams Belang vraagt om de vervroegde bijeenkomst van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. De partij verwijst hierbij naar het schabouwelijk gekibbel binnen de meerderheid. Minister-president Jan Jambon (N-VA) noemt zijn eigen minister Zuhal Demir (N-VA) “te voortvarend”, Demir ontkende dat dan weer waarna Crevits erop duidde dat Demir al twee jaar minister is en in die tijd niets heeft gedaan omtrent het PFOS-dossier. Er is dus zo snel mogelijk een parlementair debat nodig”, vindt Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens. Janssens richtte hiervoor een verzoek per e-mail tot Vlaams parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA).

De PFOS-verontreiniging sleept al jaren aan. Recent werd de milieuproblematiek door de Oosterweelwerken echter letterlijk opgegraven. De saneringskosten lopen op tot in de tientallen miljoenen. Deze week lanceerde minister Demir onverwacht - en blijkbaar zonder dekking van haar eigen regering - de piste van een onderzoekscommissie, wat haar binnen de regering op zware kritiek kwam te staan. Minister Somers (Open Vld) stelt dat het “onbegrijpelijk is dat Demir al anderhalf jaar bevoegd minister is en nooit het signaal heeft gegeven dat dit een ernstig dossier is”. Minister Crevits (CD&V) zei ongeveer hetzelfde. Minister-president Jan Jambon (N-VA) zei dan weer dat Demir te “voortvarend” was, hetgeen Demir ten stelligste ontkende. “Wat is dit weer voor en schouwspel”, vindt Janssens. “Alle vertrouwen in deze regeringsploeg is weg.”

Chris Janssens: “Over de samenhang in de Vlaamse regering en over het regeringsstandpunt in dit PFOS-dossier moet zo snel mogelijk duidelijkheid komen”

“De openlijke ruzie binnen de Vlaamse regering die werd uitgevochten voor de camera’s geeft aan dat de regering zwaar verdeeld is over de aanpak van - en het onderzoek naar - het ernstige vervuilingsdossier. Dit roept bovendien steeds meer vragen op”, vervolgt Janssens. De Vlaams Belang-fractie vraagt daarom een actualiteitsdebat in een vervroegde bijeenkomst van de plenaire vergadering.

Het Vlaams Belang liet al eerder weten voorstander te zijn van die onderzoekscommissie omdat er duidelijkheid moet komen inzake de aard, de omvang en de verantwoordelijke van de PFOS-vervuiling. “Dit onderzoek moet duidelijkheid brengen over oplossingen en over de politieke verantwoordelijkheden. De bevolking - die zelfs tot twintig kilometer verder geconfronteerd zou kunnen worden met de gevolgen van de aanwezigheid van het goedje - moet snel duidelijkheid en oplossingen krijgen.”