Nieuws
maandag, 18 jul 2022

Regionale economische vooruitzichten 2022-2027 ronduit dramatisch

Het Federaal Planbureau, het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), Statistiek Vlaanderen en het Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique hebben vandaag samen de regionale economische vooruitzichten 2022-2027 gepubliceerd. “En deze vooruitzichten zijn dramatisch, vooral voor Wallonië en Brussel”, zegt Kamerlid Wouter Vermeersch. “Dit zet, vlak voor 21 juli, de communautaire en financiële tegenstellingen nog eens op scherp.”

Met uitzondering van Vlaanderen, dat op weg is naar een begrotingsevenwicht tegen 2027, blijft het tekort van de deelstaten hoger dan voor de coronacrisis. “Het tekort van het Waals Gewest, in procent van haar budgettaire omvang, bedraagt maar liefst 13 procent (-1,9 miljard) en is vergelijkbaar met dat van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie dat een ontstellende 14 procent (-1,0 miljard) bedraagt”, stelt Vermeersch vast. “Het tekort van de Franse Gemeenschap ligt op een immense 8 procent (-0,9 miljard). De omvang van het tekort van de Vlaamse Regering is dan weer duidelijk beperkter en daalt onder de 1 procent (-0,3 miljard euro) in 2027.”

“De regionale economische vooruitzichten tonen het nogmaals aan, Wallonië en Brussel hebben nog steeds het grootste gat in de begroting”

Vanaf 2023 stijgt de schuldgraad opnieuw als gevolg van de hoge tekorten vooral dan bij de federale, Waalse en Brussels regeringen. In 2026 zal de schuldgraad het piekniveau van 2020 overschrijden. Tussen 2024 en 2027 bedraagt de schuldgraad voor de gezamenlijke overheid gemiddeld 113,8 procent. “Deze toename van de schuld zal, in combinatie met de stijging van de rentevoeten, België internationaal negatief in de kijker zetten”, aldus Vermeersch. “Op de financiële markten rijzen steeds meer twijfels over de houdbaarheid van de Belgische overheidsfinanciën. Waardoor de rente op gigantische Belgische staatsschuld verder pijlsnel omhoog kan schieten waardoor het land onvermijdelijk in de problemen komt. De Vlamingen dreigen hier opnieuw het slachtoffer van te worden.”

De federale regering streeft tegen 2030 een werkgelegenheidsgraad van tenminste 80 procent na. “Maar ook deze ambitie wordt duidelijk niet gehaald met de huidige maatregelen”, vervolgt Vermeersch. “De werkgelegenheid onder 20- tot 64-jarigen klimt van 70,6 procent in 2021 tot 73,5 procent in 2027. Opnieuw is het enkel Vlaanderen die de doelstelling benadert met 78,1 procent in 2027. Het Waals en Brussels Gewest blijven steken op respectievelijk 68,2 en 65,3 procent in 2027.”

“Het moet toch stilaan voor iedereen in dit land duidelijk worden dat alleen volledige responsabilisering van de deelstaten een uitweg kan bieden”, besluit Vermeersch. “De regio’s moeten volle verantwoordelijkheid krijgen voor het arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid en financieel hun eigen boontjes kunnen doppen.”