Persberichten
dinsdag, 13 okt 2020

Reglement senaat aangepast om D’hose voorzitter te maken: “Uitholling democratie”

Eerder deze maand werd Stephanie D’Hose (Open Vld) voorzitter van de senaat. Open Vld is echter slechts de zevende partij in België. Om het voorzitterschap van de Senaat te laten toekomen aan een partij die daar volgens het intern reglement geen recht op heeft, werd dat reglement vandaag opzijgeschoven en gewijzigd. Ongezien”, aldus Vlaams Belang-fractieleider in de Senaat Guy D’haeseleer. En een zoveelste stap in de uitholling van de parlementaire democratie”.

De voorzitter van de Senaat kan slechts verkozen worden onder de leden die in het Bureau vertegenwoordigd zijn. Momenteel zijn dat vijf leden uit de grootste partijen. De paarsgroene regering besliste evenwel dat het Senaatsvoorzitterschap moet toekomen aan Open Vld. Onmogelijk, aangezien de zevende partij niet in het Bureau zetelt. Daarom wordt tijdens de plenaire vergadering van vandaag die reglementering nog snel gewijzigd.

Guy D’haeseleer: “De parlementaire democratie werd vandaag in de Senaat opnieuw en stukje verder uitgekleed

De aanduiding van een Senaatsvoorzitter wordt wel vaker ondergeschikt gemaakt aan de postjesdans rond een regeringsvorming. “Het voorzitterschap van de senaat is het voorwerp van een beslissing van de partijen die de uitvoerende macht uitmaken” , stelt Guy D’haeseleer. “Er is echter een scheiding der machten en het parlement moet de uitvoerende macht controleren. Hoe kan een parlement dat nog efficiënt doen wanneer de uitvoerende macht aan het hoofd daarvan een waakhond plaatst?