Nieuws
zondag, 26 sep 2021

Rekenhof geeft verslag langdurig zieken niet vrij wegens ‘niet klaar’

Vrijdag werd er in de krant De Standaard in een uitgebreid voorpagina-artikel over langdurig zieken gewag gemaakt van een audit van het Rekenhof die de krant ‘had kunnen inzien’. Uit het verslag blijkt dat de aanpak van de langdurig zieken helemaal in het honderd loopt. Wanneer een verkozen Kamerlid hetzelfde verslag echter opvroeg, liet het Rekenhof weten dat dit nog niet kan worden vrijgegeven, ‘omdat het nog niet af is’.

“Aangezien ik deze problematiek sinds twee jaar opvolg in de commissie was mijn interesse direct gewekt en gaf ik opdracht om achter dat verslag aan te gaan”, vertelt Kamerlid Ellen Samyn. “Groot was mijn verwondering toen na een telefonisch contact met het Rekenhof er later die dag een mailtje binnen kwam met de kurkdroge melding: ‘Wij kunnen u dit auditverslag helaas nog niet bezorgen. Het is immers nog in tegensprekelijke procedure en dus nog niet goedgekeurd voor eindpublicatie’.”

“We stellen ons dus ernstige vragen waarom de inhoud van deze audit vroegtijdig bekend werd gemaakt en dit terwijl inzage door het parlement (nog) niet kan”, vult volksvertegenwoordiger Hans Verreyt aan. “Is het een bewuste tactiek van de regering De Croo die sinds haar aantreden de sterk actieve oppositie constant een hak probeert te zetten? Door intern geruzie binnen de coalitie en de bij wijlen amateuristische aanpak geven ze zoveel munitie aan de oppositie dat ze er allicht zelf soms moedeloos van worden.”

Nochtans staat de werking en het nut van een instelling als het Rekenhof niet ter discussie. Ze hebben de competentie om op een onafhankelijke manier de rekeningen van het federale niveau en de deelstaten tegen het licht te houden en hun verslagen zijn interessante lectuur. Maar dat een instelling als het Rekenhof op zo’n manier zijn reputatie te grabbel gooit is nog maar eens het bewijs dat deze Belgische Staat niet meer werkt.