woensdag, 07 dec 2022

“Rekken kerncentrales is knip-en plakwerk”

Foto: iStock. “Rekken kerncentrales is knip-en plakwerk”

Het Vlaams Belang pleit sinds jaar en dag voor het langer openhouden van alle kerncentrales en is er op zich niet tegen gekant dat de regering de drie tot vijf kerncentrales een winter langer wil openhouden. “Maar dit is inderhaast knip- en plakwerk om de bevoorradingszekerheid veilig te stellen”, zegt Kamerlid Reccino Van Lommel. We wisten op voorhand dat dit nodig zou zijn. Het blijft helaas ontbreken aan structurele maatregelen.”

Op basis van een risico-analyse van elektriciteitsnetbeheerder Elia en energie-infrastructuurgroep Fluxys wil de paars-groene regering Doel 1, 2 & 4 en Tihange 1 & 3 ook in de winter van 2025-2026 laten draaien in afwachting van de beloofde verlenging van Doel 4 en Tihange 3. “Dat is volgens de analyse noodzakelijk nu België minder kan rekenen op stroominvoer uit de buurlanden”, aldus Van Lommel. “En dat is ook wat het Vlaams Belang al jaren verkondigt. Onze kerncentrales moeten zo lang mogelijk worden opengehouden. Het is dan ook wereldvreemd om te rekenen op elektriciteit uit het buitenland. ”

“Kerncentrales zijn geen bollenwinkels, maar dat wil de paars-groene regering niet begrijpen”

“Deze wending, ook al is ze ten goede en een druppel op een hete plaat, komt rijkelijk laat”, vervolgt Van Lommel. “En nu dient de regering nog maar eens samen te zitten met exploitant Engie Electrabel om hen opnieuw met de billen bloot om gunsten te vragen.” Het Vlaams Belang wijst er in dit verband op dat de exploitant door het aanhoudende getreuzel reeds alle ontmantelingsprocedures in gang heeft gezet, en dat momenteel niemand meer werkt aan een potentiële verlenging, zodat het beperkt langer openhouden van verschillende centrales niet alleen een totale technische ommezwaai betekent, maar vooral een zeer kostelijke piste.     

“Dit kunst- en vliegwerk was niet nodig indien de paarsgroene regering in 2020 al de nodige knopen had doorgehakt en een levensduurverlenging in gang had gezet. Dat men nu pas het licht heeft gezien en het feit dat er gekozen wordt voor een verlenging van 10 jaar voor slechts twee centrales, maakt dat de bevoorradingszekerheid allesbehalve gegarandeerd is. Tot de verlenging van de jongste twee kerncentrales had al veel eerder moeten worden beslist. Dat men nu opeens spreekt over een zeer kortstondige verlenging van vijf centrales is niet meer serieus te noemen”, besluit Van Lommel. Tinne Van der Straeten (Groen) verdedigt binnen de regering een 'fuel extension' of het oprekken van de brandstofcyclus van enkel de twee jongste kerncentrales, wat volgens Engie Electrabel niet mogelijk is binnen het huidige wettelijke en reglementaire kader nucleaire veiligheid. “Het is betreurenswaardig dat het getalm van paars-groen de belastingbetaler vele extra miljoenen zal kosten. Dat was niet gebeurd mocht men naar het Vlaams Belang hebben geluisterd.”