Nieuws
dinsdag, 20 feb 2024

Renovatieplicht moet op de schop

Uit een onderzoek blijkt dat zes op tien huiseigenaars een renovatieplan hebben, maar dit omwille van financiële redenen niet kunnen uitvoeren. Renoveren is voor velen gewoon onbetaalbaar”, zegt Vlaams Parlementslid Sam van Rooy. “Minister Demir moet dus de redelijkheid laten weerkeren en de renovatieplicht afschaffen. Ze moet de Vlamingen de keuzevrijheid laten en hen niet in armoede storten, ook niet na de verkiezingen!

Volgens een onderzoek van Essencia Marketing, een marktonderzoeksbureau voor de bouwsector, hebben vier op de tien huiseigenaren in België vorig jaar minstens één renovatiewerk uitgevoerd. Dit cijfer komt vooral door de enorme toename aan zonnepanelen. In 2023 legde 12 procent van alle huiseigenaren er, tegenover 4 procent in 2021 en 8 procent in 2022. Zonder zonnepanelen zou het aantal renovaties zelfs beduidend minder zijn. Zes op de tien huiseigenaars geven aan een renovatieplan te hebben dat ze omwille van financiële redenen niet kunnen uitvoeren. Sinds begin vorig jaar is iedere Vlaming die een woning koopt met E- of F-label verplicht om binnen de vijf jaar te renoveren tot minstens energielabel D. Wie dat niet doet, kan een boete krijgen tussen de 500 en de 5.000 euro.

“Minister Demir (N-VA) moet de redelijkheid laten weerkeren en huiseigenaars vrij laten bepalen of en wanneer ze willen renoveren, en welke kosten ze daarbij willen maken.”

“Dit onderzoek toont duidelijk aan dat renoveren voor velen gewoonweg onbetaalbaar is”, zegt van Rooy. “De renovatieplicht die de Vlaamse regering vorig jaar invoerde, tast dus niet alleen ieders keuzevrijheid aan, maar zal ook veel mensen in de armoede storten. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) moet de redelijkheid laten weerkeren en huiseigenaars vrij laten bepalen of en wanneer ze willen renoveren, en welke kosten ze daarbij willen maken.”

Demir, die een groot pleitbezorger is van de renovatieverplichting, gaf ondertussen aan dat wie de renovatieplicht niet kan nakomen “niet noodzakelijk” een boete zal krijgen. “Het begint Demir blijkbaar te dagen dat haar klimaatregelneverij wel eens wat stemmen zou kunnen kosten bij de nakende verkiezingen”, aldus van Rooy. “Maar ‘niet noodzakelijk een boete krijgen’ betekent nog altijd dat men mogelijk toch een boete krijgt. Maar afhankelijk waarvan dan? Van met welk been de minister die dag uit bed is gestapt? Minister Demir moet simpelweg stoppen met haar dwangmatige klimaatmaatregelen en mensen de vrije keuze laten. De renovatieplicht moet op de schop!”