Nieuws
woensdag, 16 mei 2018

Respect voor onze ouderen: geef koppels recht samen te wonen na rusthuisopname!

Recent verscheen in een Vlaamse krant het trieste verhaal van Roger en Vera, een Vlaams bejaard koppel, dat al zestig jaar samenwoonde. Nu werden ze echter tegen hun wil in gescheiden omdat de zorgbehoevende vrouw werd opgenomen in een rusthuis waar voor de gezondere man geen plaats was. Vlaams Parlementslid Ortwin Depoortere (Vlaams Belang) vroeg in de commissie Welzijn van het Vlaams Parlement aan bevoegd minister Jo Vandeurzen om maatregelen te nemen om een einde te maken aan dergelijke schrijnende situaties.

Niet verplicht

Op dit moment is het immers zo dat rusthuizen niet verplicht zijn om koppels toe te laten. Als ze dat wel doen, moeten ze tweepersoonskamers of kamers op overschot hebben. Wanneer het rusthuis een erkend bed opgeeft voor een gezonde partner, krijgt het daar geen financiering voor. De rusthuizen zelf stellen dat ze met de huidige wetgeving bijna verplicht zijn om voorrang te geven aan zorgbehoeftige mensen, waardoor koppels dus uit de boot vallen. Omdat ze er geen financiering voor ontvangen, zijn veel rusthuizen niet geneigd gezonde partners toe te laten.

De minister bevestigde ons parlementslid dat rusthuizen wel degelijk de mogelijkheid hebben om buiten de capaciteit die erkend is voor zorgbehoevenden extra woongelegenheden te creëren voor gezonde partners. Hij voegde er echter aan toe dat sommige rusthuizen geen gebruik maken van deze mogelijkheid omdat de infrastructuur het niet toelaat. Hij vermeldde wel dat er op dit moment vijf rusthuizen zijn die een aanvraag hebben ingediend voor het verblijf van zelfredzame ouderen. In totaal gaat het over 25 woongelegenheden. Hij liet bovendien weten te verwachten dat dat aantal nog zou stijgen, en dat dan later zou kunnen bekeken worden of de wetgeving moet worden aangepast.

Te vrijblijvend

Ortwin Depoortere was niet onder de indruk van deze cijfers. Want inderdaad, 25 aanvragen voor bijkomende woongelegenheden voor gezonde partners is weinig. Er zijn wellicht veel meer koppels die gebruik zouden willen maken van de mogelijkheid om samen te leven in een rusthuis.  Hij antwoordde de minister dan ook dat hij het beleid veel te vrijblijvend vond en dat “oudere mensen er weinig boodschap aan hebben dat de minister afwacht of de rusthuissector er klaar voor is”.

Ons parlementslid stelde vast dat de minister de problematiek op de lange baan schuift en vroeg dan ook sneller initiatieven om te garanderen dat mensen als Roger en Vera niet verplicht gescheiden zouden worden. Het is onaanvaardbaar dat de regering tienduizenden vreemdelingen op basis van het recht op gezinshereniging het recht geeft naar ons land te immigreren, maar dat aan oudere koppels ditzelfde recht om samen te leven wordt ontzegd.

Lees hier het verslag van het debat.