Nieuws
zaterdag, 21 mei 2022

Rondjes draaien in het pensioendossier

Bij het aantreden van paars-groen was naast de arbeidsdeal de pensioenhervorming een van de grote werven die men zou aanpakken. “Maar na bijna twee jaar staat in het pensioendossier deze hervorming werkelijk nog steeds nergens. Eerste Minister Alexander De Croo (Open Vld) was verplicht zich te bemoeien met de activiteiten van zijn ministers, anders kwam er niets van terecht”, zegt Kamerlid Ellen Samyn. Daarom heeft hij het dossier naar zich toe getrokken en er in de ministerraad van 20 mei een werknota over voorgelegd.

“Binnen de regering is men het zelfs over de methodologie niet eens. Men zal ‘verder werken’ op basis van de nota”, aldus Samyn. “De pensioenhervorming wordt nu opgesplitst in twee delen. Een eerste lezing van de hervorming zou er moeten komen voor 21 juli. Maar inhoudelijk blijven de socialisten en liberalen lijnrecht tegenover elkaar staan.” Minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) wilde aanvankelijk een vervroegd pensioen toestaan vanaf 60 voor wie een carrière van 42 jaar er op had zitten. “Dat is nu verdwenen uit de nota, maar Lalieux geeft aan het wel nog te willen doorvoeren. Liberalen willen dan weer de pensioenleeftijd verhogen naar 67 jaar in de hoop zo aan de 80 procent tewerkstellingsgraad te komen.”

Over enkele details is men het wel eens. Wie langer werkt en niet op pensioen gaat, zal daarvoor beloond worden. Maar op basis van berekeningen van het Vlaams Belang blijkt die maatregel een lege doos en eerder een besparingsmaatregel. “Ook zou een deeltijds pensioen ingevoerd worden, maar ook pas na een carrière van 42 jaar werken. Dat zal het probleem van de groeiende groep van inactieven niet oplossen, integendeel”, vervolgt Samyn. “Lalieux blijft eveneens vasthouden om het recht op het minimumpensioen te behouden voor al wie minstens 1.040 dagen effectief gewerkt heeft. De liberalen willen dat pas na 20 jaar werken en daar staan de regeringspartijen loodrecht tegenover elkaar. Om de pensioenkloof tussen vrouwen en mannen te dichten wil Lalieux de toegang tot het pensioen van 1.500 euro voor vrouwen gemakkelijker maken. Maar ook daar is er natuurlijk onenigheid. Zoals gezegd wil men dat tegen 21 juli ‘in eerste lezing’ in de regering krijgen.”

“Op deze manier stevenen we in het pensioendossier af op een financieel imbroglio”

Het tweede luik van de hervorming van het pensioendossier is de financiering, maar dat luik wordt per direct doorgeschoven naar het sociaal overleg. “Het is toch onbegrijpelijk dat men een hervorming wil doorvoeren zonder zich te bekommeren over de financiering van de maatregelen”, aldus nog Samyn. “We begrijpen bovendien hoegenaamd niet waarom de sociale partners zich over de financiering moeten buigen. Dat is werkelijk de omgekeerde wereld. Maar het is de werkwijze zoals we die gewoon zijn van de PS: eerst geld uitgeven en zich nadien bekommeren over de factuur.”

“Paars-groen is als een Don Quichotte tegen imaginaire windmolens aan het strijden”, merkt Samyn tot slot op. “Het is nu of nooit voor deze regering wil ze toch nog iets klaarkrijgen van hetgeen ze beloofde. Maar we durven er geen geld op inzetten of dat ook zal lukken.”