Nieuws
vrijdag, 22 okt 2021

Salafistische moskeeën? “Sluiting enige oplossing”

Wanneer moskeeën zich schuldig maken aan extremisme volstaat de intrekking van de erkenning niet, maar is sluiting de enige oplossing voor het Vlaams Belang. Deze week maakte minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) bekend dat de Antwerpse moskee De Koepel haar erkenning zou verliezen omdat ze geen enkele van haar administratieve verplichtingen nakomt. Filip Dewinter (Vlaams Belang) merkte in het Vlaams Parlement op dat dezelfde moskee al herhaaldelijk in opspraak kwam wegens extremisme en dat De Koepel ondanks de intrekking van deze erkenning gewoon actief kan blijven. “Enkel de sluiting van dergelijke gevaarlijke moskeeën is een oplossing”, aldus Dewinter.

Deze week maakte minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers bekend dat hij de erkenning van de Antwerpse moskee De Koepel zou intrekken. De moskee voldoet immers aan geen enkele administratieve verplichting waaraan erkende moskeeën moeten voldoen. Ze diende bijvoorbeeld geen jaarrekeningen in, geen jarenplan en geen verslagen van vergaderingen. Bovendien had de Vlaamse overheid volgens de minister zelfs geen enkel contact met de betreffende moskee en is er zelfs niet geweten welke imam er in de moskee preekt of wie er in het bestuur zit.

“Niet het intrekken van erkenning, maar wel het sluiten van een extremistische moskeeën moet het opzet zijn”

Filip Dewinter wees er in het Vlaams Parlement op dat er met betrekking tot De Koepel wel meer mis is. “De moskee is wel een echte motor van islamisering: in totaal werden al 1.056 mensen bekeerd door de moskee op tien jaar tijd. En het is Diyanet, het Turkse Erdogan-regime dus, dat hen de geloofscertificaten verstrekt”, argumenteerde Dewinter. Ook werd de moskee al genoemd in de zaak Sharia4Belgium, omdat verschillende leden er kind aan huis waren. Een imam die in de Koepel preekte vertrok zelfs naar Syrië om er deel te nemen aan de jihad tegen de ‘ongelovigen’.

Het verbaast Dewinter dan ook dat nu enkel administratieve tekortkomingen worden ingeroepen om de erkenning in te trekken en niet de onmiskenbare band met het extremistische gedachtegoed. “Bovendien volstaat de intrekking van de erkenning niet”, aldus Dewinter, “De intrekking van deze erkenning heeft eigenlijk geen enkel praktisch gevolg voor de moskee. De moskee kan gewoon verder blijven radicaliseren en islamiseren. Een groot deel van de moskeeën in Vlaanderen wordt aangestuurd vanuit Turkije en salafistische landen. De enige maatregel die volstaat voor dergelijke gevaarlijke moskeeën is de onmiddellijke sluiting.”