Nieuws
vrijdag, 02 jul 2021

“Schaf bpost-bijstand aan kranten eindelijk af”

Het Vlaams Belang wil voor eens en altijd komaf maken met de subsidies voor de bedeling van kranten en tijdschriften via het overheidsbedrijf bpost. Het gaat om illegale staatssteun, nota bene aan een winstgevende sector. Per legislatuur gaat het bijna om een miljard euro en het zorgt enkel voor oneerlijke concurrentie”, zegt Kamerlid Nathalie Dewulf (Vlaams Belang).

“Je kan aan Debora van de krantenwinkel absoluut niet uitleggen waarom zij voor haar kranten en tijdschriften geen subsidies ontvangt en bpost wel. Dat is ontegensprekelijk een schending van het gelijkheidsbeginsel”, aldus Dewulf. “En daarnaast wordt ook nog eens de sector van de digitale media benadeeld.”

“Via bpost miljoenen uitgeven aan de kranten en tijdschriften is concurrentievervalsing en botst met de EU-regels rond mededinging”

Het Vlaams Belang begrijpt overigens niet waarom een regering waarbinnen Ecolo en Groen de eerste viool spelen, volop blijft inzetten op de meest vervuilende vorm waarin kranten en tijdschriften worden verspreid. “Voor digitale kranten heb je immers geen papier of inkt nodig, en geen benzine om ze aan de man te brengen”, merkt Dewulf op. “Die groene houding valt wel heel moeilijk te rijmen met hun strijd tegen de klimaatopwarming.”

Het Vlaams Belang is er echter vooral voor bevreesd dat de persvrijheid, of wat daar in dit land tenminste van overblijft, in het gedrang komt. “Wiens brood men eet, diens woord men spreekt”, besluit Dewulf. “Politieke partijen die uitgevers overvloedig van subsidies voorzien, zullen bij deze laatsten, om het zacht uit te drukken, altijd een streepje voorhebben. Zou het kunnen dat de klimaatopwarming hiervoor even moet wijken?”