Persberichten
dinsdag, 26 sep 2023

Schaf faciliteiten in Ronse af!

Foto: wikimedia commons. Wester. Schaf faciliteiten in Ronse af!

In de Vlaamse faciliteitengemeente Ronse eist een groep Franstaligen een volledig tweetalig bestuur. Het Vlaams Belang veroordeelt deze rabiate fransdolle politiek”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang), die hierover minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) zal interpelleren. “De faciliteiten in Ronse moeten niet worden uitgebreid, maar moeten net worden afgeschaft.”

Het comité ‘Renaix Bilingue - Ronse Tweetalig' wil van de Vlaamse stad Ronse een volledig tweetalige stad maken. Het stadsbestuur van Ronse verzet zich hiertegen. In 2008 keurde de gemeenteraad van Ronse zelfs een motie goed om een einde te maken aan de taalfaciliteiten. Deze motie werd in 2018 herbevestigd.  Burgemeester Ignace Michaux (cd&v) heeft alle partijvoorzitters naar zijn stad uitgenodigd om hierover te praten. “Enkel Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken kreeg geen uitnodiging”, aldus Pas. “En dat is cynisch, aangezien net het Vlaams Belang de enige partij is die voorstellen indiende om een einde te maken aan de faciliteiten voor Franstaligen in Ronse.”

“50 jaar volstaat om zich te integreren in het Nederlands taalgebied”

De taalfaciliteitenregeling was in essentie bedoeld als overgangsmaatregel om de anderstaligen de gelegenheid te geven zich te integreren in het Nederlands taalgebied.  “Een periode van meer dan 50 jaar volstaat daartoe ruimschoots”, aldus nog Pas. “Het wordt hoog tijd om de taalfaciliteiten in Ronse, maar ook in de Vlaamse Rand, eindelijk af te schaffen.”

Daarom diende het Vlaams-nationalistische Vlaams Belang in de Kamer een voorstel van bijzondere wet in om de taalfaciliteiten in Ronse af te schaffen. “Zo krijgen de partijen die in de gemeenteraad van Ronse pleitten voor de afschaffing van de faciliteiten de kans om kleur te bekennen, daar waar de echte beslissingen worden genomen”, besluit Pas, “namelijk in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.”