Nieuws
zaterdag, 14 mei 2022

Scheepvaartpolitie is essentieel in strijd tegen drugshandel

Volgens een artikel in het Nieuwsblad zal de scheepvaartpolitie minder patrouilles kunnen uitvoeren omwille van besparingen bij de federale politie. “Als er enkel nog tijdens de kantooruren gepatrouilleerd kan worden in de haven van Antwerpen, geeft men de drugshandel volledig vrij spel”, zegt de voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken en federaal Kamerlid Ortwin Depoortere.

De scheepvaartpolitie dreigt het volgende slachtoffer te worden van de besparingen bij de federale politie. De overuren moeten er tot een absoluut minimum beperkt worden en er zal ook in de weekenddiensten gesnoeid worden. Hierdoor zullen er minder patrouilles uitgevoerd worden en komen grote speciale acties in de strijd tegen drugshandel op de helling. De politievakbonden zijn terecht misnoegd over deze besparingen en spreken zelfs over het failliet van de federale politie.

“Deze besparingen tonen nog maar eens aan dat veiligheid geen prioriteit is voor de federale regering”

“De vakbonden hebben hier 100 procent gelijk”, vindt Depoortere. “Het is te gek voor woorden dat er enkel nog tijdens de kantooruren gepatrouilleerd mag worden in de haven van Antwerpen. Patrouilles zijn essentieel zowel als afschrikking en als preventie en worden het best ‘s nachts en in het weekend uitgevoerd om de drugshandel te ondermijnen.”

Eerder deze week verscheen nog het jaarrapport van het EU Drugs Agency(EMCDDA) waaruit blijkt dat de haven van Antwerpen een centrale rol speelt in de Europese drugsmarkt. Ook de federale gerechtelijke politie en de hoogste parketmagistraten trokken al aan de alarmbel over de catastrofale situatie met betrekking tot de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. “Het wordt alsmaar duidelijker dat de strijd tegen drugshandel en veiligheid totaal geen prioriteit is voor de Vivaldi-regering”, besluit Depoortere. “Er moet dringend een paradigmashift komen waarbij de overheid zich terug op haar kerntaak richt, namelijk zorgen voor de veiligheid van de burger. Ik zal daarom minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden hier volgende week over ondervragen.”