Persberichten
dinsdag, 15 mrt 2022

“Schort asielaanvragen niet-Oekraïners tijdelijk op”

In Oekraïne zullen wellicht tot zeven miljoen mensen op de vlucht slaan voor het brute oorlogsgeweld. “Asiel en migratie-staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) gaat hierbij van uit dat daarvan 200.000 mensen naar hier gaan komen”, zegt partijvoorzitter Tom Van Grieken (Vlaams Belang). “Maar dat plan van Mahdi kunnen wij eenvoudigweg niet aan. We moeten daarom een radicale ommezwaai doorvoeren, om een totale implosie van ons opvangsysteem te voorkomen. Nood breekt wet.” De partij stelt hierrond vijf concrete punten voor, waaronder het tijdelijk opschorten van asielaanvragen van niet-Oekraïners zodat er plaats is voor Oekraïense slachtoffers, en ook een steundeal voor buurlanden van Oekraïne.

Volgens het Vlaams Belang is het van groot belang dat de hulpbehoevende Oekraïense vluchtelingen maximaal een veilig en warm onderkomen vinden. “Het gaat vooral om vrouwen en kinderen”, aldus Van Grieken. “Hun ambitie is ook niet om hier permanent te komen wonen, maar om een veilig onderdak te vinden, uit levensbehoud. We moeten hierin onze plicht doen.” Maar momenteel is ons opvangsysteem niet in staat om die plicht uit te voeren, klinkt het bij het Vlaams Belang. “Nu een oorlog uitbreekt op ons eigen continent, staan we met de broek op de enkels en zit ons asielapparaat overvol. Die situatie is onaanvaardbaar, er moét nu plaats gemaakt worden voor de tijdelijke opvang van echte vluchtelingen uit Oekraïne.”

Vrijgemaakte plaatsen in asielcentra door opschorting niet-Oekraïense asielaanvragen én steun aan buurlanden Oekraïne moeten veilige opvang oorlogsvluchtelingen verzekeren

Eerst en vooral wil het Vlaams Belang een financiële steundeal maken met de aan Oekraïne grenzende EU-lidstaten: Hongarije, Slowakije, Polen en Roemenië. “De buurlanden krijgen steeds de grootste druk te verduren, en we moeten hierin solidair zijn”, aldus Van Grieken. “Ten tweede moeten we nu de asielaanvragen van alle niet-Oekraïners tijdelijk opschorten. De oorlog die op amper 2.000 km van onze deur wordt uitgevochten vormt immers een uitzonderlijke noodsituatie en nood breekt wet.”

Om dat tweede voorstel te versterken, zullen er ook verscherpte controles nodig zijn om zogenaamde nepvluchtelingen te identificeren, luidt het vervolgens. Zo bleek eerder uit Franse informatie dat 1 op de 3 vluchtelingen uit Oekraïne niet over de Oekraïense nationaliteit beschikt. “Ten vierde is het belangrijk dat we onze vluchtelingenopvang solidair, maar ook billijk en correct organiseren. Dat wil zeggen: Oekraïense vluchtelingen moeten in menswaardig comfort bed, bad en brood krijgen, en dit desnood met een apart statuut. Maar iedereen ineens versneld zomaar alle toegang geven tot onze reeds fel onder druk staande Sociale Zekerheid - zoals Mahdi voorstelt - is geen betaalbare optie.”

“Ten vijfde en tot slot moeten we de procedure van de reeds ingediende aanvragen van voor de oorlog aan een sterk versneld tempo verwerken”, besluit Van Grieken. “Uitgeprocedeerden moeten dan onmiddellijk uitgezet worden, om ook op die manier plaats vrij te maken in onze opvangcentra.” Van Griekens collega in de Kamer Dries Van Langenhove zal hierover morgen een interpellatie indienen en het Vlaams Belang zal vervolgens hierover een aanbeveling ter stemming voorleggen.