Nieuws
vrijdag, 28 mei 2021

Seksuele uitbuiting van minderjarigen gestegen: “Nu actie ondernemen”

In 2020 was er een stijging met maar liefst 47 procent in het aantal dossiers inzake seksuele uitbuiting van minderjarigen.  Tegen de verwachtingen in steeg ook de seksuele uitbuiting van minderjarigen in de prostitutie. Zo opende Child Focus 66 dossiers van deze vorm van misbruik. “De stijgende cijfers in het rapport tonen aan dat er dringend actie ondernomen moet worden”, zei Vlaams Belang-Parlementslid Adeline Blancquaert in het Vlaams Parlement

Op 18 mei verscheen het jaarverslag 2020 van Child Focus. Daaruit is gebleken dat de seksuele uitbuiting van minderjarigen fors is gestegen. In 2020 alleen al waren er maar liefst 2205 nieuwe dossiers. Het aantal dossiers van grensoverschrijdende sexting steeg bovendien met 38 procent, sextortion met 84 procent en grooming met 71 procent. Child Focus opende in 2020 zo’n 66 dossiers van uitbuiting van minderjarigen in de prostitutie. In 2019 waren dat er nog ‘maar’ 47. Daarnaast bleek ook dat de rapportering van seksuele misbruikbeelden toenam met maar liefst 45%. Child Focus kreeg nu 2.056 meldingen binnen, terwijl dit in 2019 met 1.414 meldingen beduidend lager lag.

“Beke moet ervoor zorgen dat seksuele misbruikbeelden sneller gemeld worden”

Het Vlaams Belang drong bij bevoegd minister van Welzijn Wouter Beke dan ook aan op actie. Adeline Blancquaert vroeg in het Vlaams Parlement om initiatieven die ervoor moeten zorgen dat seksuele misbruikbeelden sneller gemeld worden en dat er sneller ingegrepen wordt wanneer deze misbruikbeelden aan het licht komen. Ook drong het parlementslid aan op een betere ondersteuning van de slachtoffers en een snellere opsporing van de daders. 

De minister verwees in zijn antwoord naar de aandacht die er al besteed wordt aan preventieve acties, het in kaart brengen en evalueren van de online preventietool rond sexting, de opvang en de begeleiding van slachtoffers van tienerpooiers en de link met ‘relevante partners’, zoals de politie, het parket en de medische en therapeutische zorg. Toch erkende hij wel dat er tendenzen zijn die extra aandacht vragen, zoals de toename van de rapportering van beelden van seksueel misbruik.

Blancquaert drong erop aan om nu snel werk te maken van initiatieven die misbruikbeelden sneller aan het licht moeten brengen en een adequate opvolging ervan. Voor het parlementslid bewijzen de cijfers dat het beleid nog steeds tekortschiet en dat “de strijd tegen seksuele uitbuiting van minderjarigen dringend een beleidsprioriteit moet worden om de veiligheid van kinderen te waarborgen.”