Persberichten
donderdag, 23 mei 2024

Senaat kost per minuut plenair vergaderen 34.075 euro

Foto: wikimedia commons. Michiel Hendryckx. Senaat kost per minuut plenair vergaderen 34.075 euro

Het Vlaams Belang blijft ijveren voor de afschaffing van de nutteloze en geldverslindende instelling die de Senaat is. “Wanneer je het echte prijskaartje ervan ziet, blijft het schrikken”, zegt Senator Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) die hierover berekeningen deed. “Het gaat zonder meer om een extreme verspilling van belastinggeld.”

Tijdens de vijf jaar van de inmiddels aflopende bestuursperiode werd in de Senaat voor in totaal 103 uur plenair vergaderd. Omgerekend komt dat voor de Senatoren neer op een gemiddelde van 3,3 minuten die per dag besteed werden aan plenaire vergaderingen. De Senaat kent daarnaast ook nog vier commissies. De meeste Senatoren zetelen in één of twee daarvan. Voor de commissies ligt het gemiddelde vergaderritme omgerekend op 4 tot 5 minuten per dag. “Dat maakt dat een Senator gemiddeld tussen 7 en 8 minuten van zijn of haar dag aan vergaderingen voor dat mandaat besteedt”, aldus Van dermeersch. “Voor wie in twee commissies zetelt, loopt dat theoretisch gemiddelde op tot ongeveer een twaalftal minuten per dag. Aan werken gaat men er dus zeker niet dood.”

Tegenover dat minimale vergaderritme staat het hallucinante bedrag van 210,5 miljoen euro die de Belgische Senaat de belastingbetaler de jongste vijf jaar heeft gekost. “Omgerekend betekent dit dat één minuut plenair vergaderen van de Senaat de belastingbetaler niet minder dan 34.075 euro kostte”, gaat Van dermeersch verder. “En indien men ook rekening houdt met alle commissievergaderingen, dan kostte één minuut vergaderen, plenair en in de commissies, in de Senaat 5.806 euro.”

“Een goedgekeurd wetgevend initiatief in de Senaat kost 13,1 miljoen euro”

“Deze bedragen zijn op zichzelf al schandalig”, stelt Van dermeersch. “En dan gaat de meeste vergadertijd nog op aan het bespreken van resoluties en informatieverslagen die geen enkel bestuurlijk gevolg hebben.” De Senator wijst in dit verband op de echte output van de Senaat: “Op wetgevend vlak finaliseerde de Senaat in de bestuursperiode 2019-2024 slechts 16 wetswijzigingen die effectief wet werden. Zo bekeken kostte een wetswijziging in de Senaat de belastingbetaler dus gemiddeld 13,1 miljoen euro. Bovendien was de meerwaarde daarvan doorgaans nul omdat ook de Kamer het al had gestemd, of dat nog moest doen voor het wet kon worden.”

“Dit is werkelijk te gek voor woorden en een extreme verspilling van belastinggeld”, besluit Van dermeersch. “De politieke relevantie van de Senaat is zowat nul, maar eenzelfde irrelevantie kan niet worden toegedicht aan het prijskaartje ervan. Deze waanzin moet dan ook stoppen. De Senaat bestaat nog altijd om een aantal oude Franstalige Belgische krokodillen te plezieren, maar het is wel voornamelijk de Vlaamse belastingbetaler die daarvoor financieel opdraait. De Senaat moet worden afgeschaft en wel zo snel mogelijk.”