Nieuws
zaterdag, 24 feb 2024

Senioren tellen mee

Het Seniorenforum van het Vlaams Belang hield vandaag haar congres ‘Senioren tellen mee’. “Wij zullen niet besparen op onze senioren”, zei nationaal voorzitter Tom Van Grieken. “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar wie de senioren mee heeft, heeft nog steeds zijn principes.”

In het Vlaams Parlement vond vandaag het derde congres van het Seniorenforum plaats. Deze editie had als titel ‘senioren tellen mee’. Na een verwelkoming door Hilde De Lobel, de voorzitster van het Seniorenforum, nam Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin het woord. Als voorzitter van de commissie Welzijn hield hij een pleidooi voor een maximumfactuur in de woonzorgcentra en een minimumpensioen van 1.799 euro samen met een eengemaakt pensioenstelsel in functie van gewerkte uren. 

Vervolgens stond een panelgesprek op de planning met Kamerlid Erik Gilissen en Vlaams Parlementsleden Leo Pieters, Wim Verheyden en Anke Van dermeersch. Hier werd allerlei uitleg gegeven over de formaliteiten bij de verkoop van vastgoed en hoe erfenisbelastingen vermeden kunnen worden. Ook de malaise bij de openbaar vervoersmaatschappij De Lijn met de afgeschafte bushaltes en de toenemende agressie kwam aan bod. Het laatste onderwerp was de verregaande digitalisering waarbij de fysieke dienstverlening alsmaar achteruit gaat en er op veel plekken geen bankautomaten meer te vinden. 

“Niet besparen op onze ouderen”

De slotspreker was nationaal voorzitter Tom Van Grieken die erop wees dat het Vlaams Belang niet zal besparen op onze senioren. “Wie heel zijn leven gewerkt en belastingen betaald heeft om zijn nageslacht een betere toekomst te geven, heeft recht op een fatsoenlijke oude dag”, zei hij.

“Als er bespaard moet worden, doe het dan op de migratiefactuur waarbij de opvang van asielzoekers alleen al meer dan een miljard euro per jaar bedraagt of ontwikkelingssamenwerking, maar niet op onze mensen die zich kapot hebben gewerkt.”

 

De partijvoorzitter merkte op dat het Vlaams Belang niet alleen de populairste partij bij de jongeren, maar ook bij de ouderen. “Wij zijn tout court de populairste partij van Vlaanderen”, aldus Van Grieken. “Wie de jeugd heeft de toekomst. Maar wie de senioren mee heeft, heeft nog steeds zijn principes.”